Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет и ДЗИ подписаха споразумение за сътрудничество

   
Софийският университет и ДЗИ подписаха споразумение за сътрудничество

Стопанският факултет, Сдружение „Бизнес клуб” - Софийски университет „Св. Климент Охридски” и ДЗИ-Животозастраховане“ ЕАД подписаха споразумение за сътрудничество.

Целта на споразумението е трите страни да работят за подготовката на висококвалифицирани специалисти в областта на икономиката и стопанското управление чрез съвместната инициатива Каузата на ДЗИ „История с бъдеще“ - висше образование за повече български деца. Двете институции да съдействат за по-здраво обвързване на обучението в Стопанския факултет на Университета с потребностите на стопанската практика.

На събитието присъстваха деканът на Стопанския факултет на Софийския университет доц. д-р Теодор Седларски, Петър Андронов, главен изпълнителен директор на СИБАНК, посланикът на Кралство Белгия у нас г-жа Аник Ван Калстър, Ралица Агайн, заместник-председател на Комисията за финансов надзор, Коста Чолаков, председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на ДЗИ, представители на бизнеса в България.

1

Събитието откри Петър Андронов, главен изпълнителен директор на СИБАНК, който представи втория доклад за корпоративната социална отговорност на белгийските компании СИБАНК и ДЗИ в България. Той припомни накратко историята на ДЗИ и развитието на банковото застраховане у нас през годините.

2

Коста Чолаков, председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на ДЗИ, отбеляза, че инициативата Каузата на ДЗИ „История с бъдеще“ - висше образование за повече български деца, с която застрахователното дружество отбелязва 70-та си годишнина, е новата кауза в областта на финансовата грамотност.

Един от акцентите в подписаното споразумение между Софийския университет и ДЗИ е инвестицията в развитието на млади хора, които споделят ценностите на застрахователната компания като клиентски ориентирано мислене, ориентация към резултати, иновативност, сътрудничество, открита комуникация и социална отговорност. В рамките на инициативата „История с бъдеще“ – висше образование за повече български деца, застрахователната компания ще осигурява годишно стипендии на 10 студенти в редовна форма на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Всеки студент е представител на един от 10-те региона от регионалната структура на ДЗИ.

Продължителността на стипендията е четири учебни години, а студентите ще се избират на конкурсен принцип. Всеки студент ще получава годишна стипендия в размер на 1840 лв. За да продължат да вземат стипендията и следващите години, студентите трябва да имат успех над „Добър“ 4.50, да нямат невзети изпити от предходната година и да са активни членове на Бизнес клуба на Софийския университет.

3

Деканът на Стопанския факултет на Софийския университет доц. д-р Теодор Седларски отбеляза, че за факултета е чест да участва в тази кауза. Той подчерта, че традиционно Стопанският факултет заема първите места в Националната рейтингова система на висшите училища в България в сферата на образованието по икономика и стопанско управление. По думите му, освен върховите академични постижения, които всички свързват със Софийския университет по принцип, вече е време и дълг за Университета да покаже, че може да работи добре и лесно заедно с българския бизнес. Доц. Седларски подчерта, че инициативата е реализирана с идейната и организационна подкрепа на Бизнес клуба на студентите на Стопанския факултет.

Деканът изрази надеждата си това да е една от дългосрочните и успешни кампании за корпоративна социална отговорност. Той пожела успех на общото начинание, идеята на която е да се покаже на младите хора, че има смисъл да останат да учат висше образование в България и да се реализират в родината си.

4