Начало / Университетът / Центрове / Център за източни езици и култури / Седмични разписи / Архив

   

Летен семестър на учебната 2021/2022 г.
Арабистика
Китаистика
Японистика
Кореистика
Арменистика
Индология
Иранистика
Тюркология
Южна, Източна и Югоизточна Азия
Общи дисциплини за всички специалности
* МП "Будизъм: езици, литератури и култури (с източен език)"

Зимен семестър на учебната 2021/2022 г.
Арабистика
Китаистика
Японистика
Кореистика
Арменистика
Индология
Иранистика
Тюркология
Южна, Източна и Югоизточна Азия
Общи дисциплини за всички специалности

 

Летен семестър на учебната 2020/2021 г.
Арабистика
Китаистика
Японистика
Кореистика
Арменистика
Индология
Иранистика
Тюркология
Южна, Източна и Югоизточна Азия
Общи дисциплини за всички специалности

Зимен семестър на учебната 2020/2021 г.
Арабистика
Китаистика
Японистика
Кореистика
Арменистика
Индология
Иранистика
Тюркология
Южна, Източна и Югоизточна Азия
Общи дисциплини за всички специалности

 

Летен семестър на учебната 2019/2020 г.
Арабистика
Китаистика
Японистика
Кореистика
Арменистика
Индология
Иранистика
Тюркология
Южна, Източна и Югоизточна Азия
Общи дисциплини за всички специалности

Зимен семестър на учебната 2019/2020 г.
Арабистика
Китаистика
Японистика
Кореистика
Арменистика
Индология
Иранистика
Тюркология
Южна, Източна и Югоизточна Азия
Общи дисциплини за всички специалности

 

Летен семестър на учебната 2018/2019 г.
Арабистика
Китаистика
Японистика
Кореистика
Арменистика
Индология
Иранистика
Тюркология
Южна, Източна и Югоизточна Азия
Общи дисциплини за всички специалности

Зимен семестър на учебната 2018/2019 г.
Арабистика
Китаистика
Японистика
Кореистика
Арменистика
Индология
Иранистика
Тюркология
Южна, Източна и Югоизточна Азия
Общи дисциплини за всички специалности

 

Летен семестър на учебната 2017/2018 г.
Арабистика
Китаистика
Японистика
Кореистика
Арменистика
Индология
Иранистика
Тюркология
Южна, Източна и Югоизточна Азия
Общи дисциплини за всички специалности

Зимен семестър на учебната 2017/2018 г.
Арабистика
Китаистика
Японистика
Кореистика
Арменистика
Индология
Иранистика
Тюркология
Южна, Източна и Югоизточна Азия
Общи дисциплини за всички специалности

 

Летен семестър на учебната 2016/2017 г.
Арабистика
Китаистика
Японистика
Кореистика
Арменистика
Индология
Иранистика
Тюркология
Южна, Източна и Югоизточна Азия
Общи дисциплини за всички специалности

Зимен семестър на учебната 2016/2017 г.
Арабистика
Китаистика
Японистика
Кореистика
Арменистика
Индология
Иранистика
Тюркология
Южна, Източна и Югоизточна Азия

 

Летен семестър на учебната 2015/2016 г.
Арабистика
Китаистика
Японистика
Кореистика
Арменистика
Индология
Иранистика
Тюркология
Южна, Източна и Югоизточна Азия
Общи дисциплини за всички специалности

Зимен семестър на учебната 2015/2016 г.
Арабистика
Китаистика
Японистика
Кореистика
Арменистика
Индология
Иранистика
Тюркология
Южна, Източна и Югоизточна Азия

 

Летен семестър на учебната 2014/2015 г.
Арабистика
Китаистика
Японистика
Кореистика
Арменистика
Индология
Иранистика
Тюркология
Южна, Източна и Югоизточна Азия

Зимен семестър на учебната 2014/2015 г.
Арабистика
Китаистика
Японистика
Кореистика
Арменистика
Индология
Иранистика
Тюркология
Южна, Източна и Югоизточна Азия

 

Летен семестър на учебната 2013/2014 г.
Арабистика
Китаистика
Японистика
Кореистика
Арменистика
Индология
Иранистика
Тюркология
Южна, Източна и Югоизточна Азия

Зимен семестър на учебната 2013/2014 г.
Арабистика
Китаистика
Японистика
Кореистика
Арменистика
Индология
Иранистика
Тюркология
Южна, Източна и Югоизточна Азия

 

Летен семестър на учебната 2012/2013 г.
Арабистика
Китаистика
Японистика
Кореистика
Арменистика
Индология
Иранистика
Тюркология

Зимен семестър на учебната 2012/2013 г.
Арабистика
Китаистика
Японистика
Кореистика
Арменистика
Индология
Иранистика
Тюркология

 

Летен семестър на учебната 2011/2012 г.
Арабистика
Китаистика
Японистика
Кореистика
Арменистика
Индология
Иранистика
Тюркология

Зимен семестър на учебната 2011/2012 г.
Арабистика
Китаистика
Японистика
Кореистика
Арменистика
Индология
Иранистика
Тюркология

 

Летен семестър на учебната 2010/2011 г.
Арабистика
Китаистика
Японистика
Кореистика
Арменистика
Индология
Иранистика
Тюркология

Зимен семестър на учебната 2010/2011 г.
Арабистика
Китаистика
Кореистика
Японистика
Арменистика
Индология
Иранистика
Тюркология

 

Летен семестър на учебната 2009/2010 г.
Арабистика
Китаистика
Кореистика
Японистика
Арменистика
Индология
Иранистика
Тюркология