Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Катедра „Биохимия“ на Биологическия факултет на СУ чества своя 50-годишен юбилей

   
Катедра „Биохимия“ на Биологическия факултет на СУ чества своя 50-годишен юбилей

В Аулата на Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ бе отбелязана 50-годишнината на Катедра „Биохимия“. Празникът бе посветен на проф. д-р Тодор Николов, първия ръководител на катедрата, и на всички колеги, работили всеотдайно за развитието и утвърждаването на катедрата като водеща в обучението по биохимия в България.

Проф. Мариела Оджакова, декан на Биологическия факултет, поздрави присъстващите с 50-годишния юбилей на катедрата и отбеляза, че през 2015 г. се навършват и 96 години от университетското обучение по биохимия. „Това е предпоставка да претендираме, че за толкова години университетското обучение по биохимия е достигнало своя разцвет”, подчерта проф. Оджакова.

1-a

Деканът на Биологическия факултет отбеляза още, че съществуването на тази катедра се дължи на делото на проф. Тодор Николов. В словото си проф. Оджакова спомена свои колеги, благодарение на които катедрата съществува и се представя достойно пред научната общност. Тя изказа своята благодарност към колегите от БАН, които са започнали различни курсове в катедрата, продължаващи и до днес. Проф. Оджакова не пропусна да изкаже своето признание на всички бивши и настоящи колеги в катедрата, които през изминалите трудни години са отстоявали и отстояват името „преподавател и научен работник”. Благодари още и на всички лаборанти и специалисти на катедрата, както и на студентите, които са минали през катедрата и след това са се реализирали като добри професионалисти в различни институции на БАН или висши училища.

1

Проф. Оджакова отправи специалната си благодарност към доц. Тренка Аргирова, която работи още от създаването на катедрата, за споделения опит, за споделената мъдрост и за споделените знания.

„Биохимията не е всичко, но е в основата на всичко”, подчерта проф Оджакова и отбеляза, че няма сфера в живота на човека, която да не бъде обяснена с биохимичните процеси, които протичат в нас.

3

Ректорът на СУ проф. дфн Анастас Герджиков поздрави колегите си от Катедра „Биохимия“ и отбеляза, че за него е чест да присъства на юбилейното тържество. В приветственото си слово той подчерта, че и катедрата, и Биологическият факултет имат сериозен принос за авторитета на Софийския университет. По думите му Катедрата по биохимия е допринесла много с научните си изследвания, а поредното доказателство за успехите в образователната сфера са магистърските програми, които привличат много студенти. Проф. Герджиков поздрави присъстващите за постигнатото през изминалите 50 години и им още много нови успехи.

4

Чл.-кор. проф. дбн Здравко Лалчев запозна присъстващите с историята на катедрата. Катедрата по биохимия е създадена през 1965 г. с решение на Факултетния съвет на Биологическия факултет (Протокол № 3/25.01.1965 г.) За неин първи ръководител е избран проф. д-р Тодор Крумов Николов. Още със създаването на Катедрата започват да функционират две специализации – „Биохимия и физиология на растенията“ и „Биохимия и физиология на животните и човека“.

В началото на 80-те години на ХХ век се създава специализацията „Биохимия“. През 1982 г. съвместно с Катедрата по клинична лаборатория на Медицинска академия в София (сега Медицински университет) е създадена специализацията „Клинична химия”.

След въвеждането на образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър” специализациите „Биохимия” и „Клинична химия” са преобразувани като магистърски програми „Биохимия” и „Клинична химия и молекулярна диагностика”, които се превръщат в едни от най-предпочитаните програми в Биологическия факултет. Катедрата по биохимия е инициатор и сред създателите на междукатедрената магистърска програма „Генно и клетъчно инженерство”.

2