Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Деканът на Философския факултет проф. д-р Димитър Денков беше избран за втори мандат

   
Деканът на Философския факултет проф. д-р Димитър Денков беше избран за втори мандат

На общо събрание, проведено на 23 октомври 2015 г., деканът на Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. д-р Димитър Денков беше избран за втори мандат.

Проф. д-р Димитър Денков, който беше единственият предложен за поста, беше преизбран със 136 гласа „за“ от общо 162 регистрирани членове на Общото събрание.

Димитър Денков е завършил философия в СУ „Св. Климент Охридски“ през 1981 г., специализирал е в Лайпциг, Загреб, Виена и Берлин. От 1982 г. работи във Философския факултет като асистент, от 1993 г. е доцент, а от 2011 г. – професор по история на философията в едноименната катедра, чийто ръководител е бил между 2008-2011 г.

Чете лекционните курсове по Немска класическа философия, Философия на Новото време, Модерена култура. Ренесанс и Реформация в бакалавърски програми на специалностите „Философия“, „Културология“, „История и философия“, както и в магистърски програми на специалностите „Европеистика“, „Психология“ и „Културология“; ръководител е на магистърската програма „Медии, комуникации, култура“, съвместна с университетите в Ница и Франкфурт/Одер.

1

Под негово ръководство успешно са защитени 11 докторски дисертации и множество дипломни работи.

Автор е на шест монографии, сред които „Що е Просвещение? Текстове, жанрове и контексти“, „Въведение във философията“, „Мартин Хайдегер. Онтология на трагичното“; на повече от 50 статии на български, немски, английски, френски, турски, унгарски.

Превел е на български основни трудове на Им. Кант, Г. Хегел, М. Хайдегер, Х.-Г. Гадамер и др. за което е получил специалната награда на Съюза на преводачите за научен превод. Под негова редкция и съставителства са излезли редица произведения на Фр. Ницше, З. Фройд, Б. Ръсел, Ж.-П. Сартр, Х. Маркузе и др. Автор е на множество публицистични текстове.

Ръководил е национални и международни научни и приложни проекти за учебно съдържание по немска философия, интеркултурни връзки, държавни зрелостни изпити, квалификация на педагогически кадри, рейтингова система и др.