Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Научна конференция за докторанти и постдокторанти „Традиционни и съвременни методи за реторически изследвания“

   
Научна конференция за докторанти и постдокторанти „Традиционни и съвременни методи за реторически изследвания“

На 17 и 18 октомври 2015 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе научна конференция за докторанти и постдокторанти на тема: „Традиционни и съвременни методи за реторически изследвания“. Конференцията е част от дейности по проект № 62/2015 „Традиционни и съвременни методи за реторически изследвания“, НИС, СУ „Св. Климент Охридски“ с ръководител проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева.

В събитието взеха участие повече от 30 докторанти от катедра „Реторика“ на Философския факултет на СУ, от Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ, Военната академия, а също и постдокторанти и преподаватели по реторика и комуникации от Софийския университет, Югозападния университет, Военна академия и други. Медиен партньор на събитието е сп. „Реторика и комуникации“ .

В първия ден на конференцията акцентите на докладите бяха върху методите за изследване на политическата реторика, изследването на виртуалната комуникация, социалните медии и форумите, виртуалната реторика, социалните мрежи и платформи, темата за бизнес комуникацията и проявленията на реториката в киното. Някои от докладите разглеждаха въпроса за извеждането на традиционни теоретични и методически постановки в реториката, както и на търсенето на пресечени точки между реториката и другите науки.

През втория ден от конференцията участниците имаха възможност да се включат в два дискусионни форума, на които обсъдиха методите за реторически изследвания на база критичен прочит и анализ на базови публикации.

1 (2)