Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Предложения за работа / ОББ: Специалист в отдел „Кредитен риск при портфейли банкиране на дребно“

   

12.07.2015

 

Обединена Българска Банка,

Управление „Управление на риска“, ЦУ

обявява свободна позиция за:

 

Специалист

в отдел „Кредитен риск при портфейли банкиране на дребно“

Дирекция „Управление на риска банкиране на дребно“

Изисквания:

 • Висше образование в сферата на икономиката, математиката или статистиката
 • Компютърни умения – MS Office
 • Добри познания по вероятностни модели и статистика, както и умения за работа с бази от данни и Microsoft SQL се считат за предимство
 • Много добри анализаторски способности
 • Добро владеене на английски език
 • Професионален опит в областта на анализите и/или регулярен мониторинг на портфейли се считат за предимство
 • Способност за ефективна работа в екип и спазване на срокове

 

Основни отговорности:

 • Изготвя регулярни и ad-hoc анализи и отчети на ритейл портфейла за мениджмънта на банката и за групата NBG
 • Участва в процеса на регулярен мониторинг на поведението на ритейл портфейла с цел сигнализиране при влошаване на качеството му и концентрация на определени продуктови характеристики и параметри
 • Осъществява детайлен ритейл портфолио мониторинг с цел констатиране на евентуални слабости в съществуващите продукти/програми/кампании и предлага модификации при разработването на нови такива с цел адекватно управление на кредитния риск на банката

 

Ние Ви предлагаме:

 • Отлична възможност за професионална реализация в голяма и стабилна финансова институция
 • Интересна и динамична работа
 • Конкурентно възнаграждение и атрактивни социални придобивки

 

Моля, кандидатствайте не по-късно от 19.07.2015 г.

 

Само кандидати, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю. Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.