Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Новини от магистърска програма "Енергийни пазари и услуги" / Студенти по енергийна икономика и геоенергийни ресурси от СУ посетиха ПАВЕЦ Чаира

   

05.06.2015

Магистри и докторанти от СУ „Св. Климент Охридски“ посетиха на 5 юни 2015 г. уникалното хидроенергийно съоръжение ПАВЕЦ Чаира. В посещението се включиха студенти от магистърската програма „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги“ на Стопанския факултет, както и студенти от магистърската специалност „Регионални геоенергийни ресурси и стратегии“ на Геолого-географския факултет. Водачи на групата бяха ас. Атанас Георгиев (СтФ) и докторант Мария Манолова (ГГФ).

 

1

 

Групата посети външната и вътрешната командна зала, както и машинната зала на централата. Машинната зала се намира на 350 м под земята в каверна с размери 22.5/111.5 м и с максимална височина 43 м, като съоръжението е достъпно през тунел с дължина 1200 м. Помпено-акумулиращата водноелектрическа централа „Чаира“ е изградена в Рила планина на около 100 км югоизточно от София. С генераторна мощност 864 МВт и помпена 788 МВт ПАВЕЦ Чаира е най-голямата помпено-акумулираща централа в Югоизточна Европа. Захранва се с водите на язовир Чаира в помпен режим и на язовир Белмекен в генераторен. Собственост на НЕК ЕАД. Каскада Белмекен-Сестримо заедно с ПАВЕЦ Чаира формират най-големия хидроенергиен комплекс в България с обща мощност 1600 МВт в генераторен режим и 892 МВт в помпен режим.

2

 

 

ПАВЕЦ Чаира осигурява възможности за оптимизиране на режима на базовите производствени мощности в АЕЦ и ТЕЦ и подобрява важни технически и икономически качества на българската електроенергийна система. Със своята висока маневреност, бързината на смяна на режимите и предвидимостта на ресурса ПАВЕЦ Чаира има фундаментално значение за управлението и сигурността на електроенергийната система на България.

 

3

 

Студентите и преподавателите от Стопански факултет и от ГГФ благодарят на ръководството на НЕК ЕАД, на Предприятие „Водноелектрически централи“ и на ПАВЕЦ Чаира за съдействието и за перфектната организация на посещението.