Начало / Новини / Стопански новини

   

Заповед № РД 19-196/04.06.2020 г. относно наемите на наетите обекти на територията на СУ
по време на противоепидемичните мерки (с решение на АС от 2020 г., протокол 7, точка 10, буква "Г")

 

Заповед № РД 19-149/24.03.2021 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД 19-196/04.06.2020 г.
(с решение на АС от 24.02.2021 г., протокол 6, точка 16, буква "Б")

 

 

Oбявлениe за продължаване на работата на комисията по провеждането на процедура, обявена със Заповед № РД 19-56/08.02.2019 г.

 

Заповед № РД 19-364/27.10.2021 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

  • Обявление за промяна на залата за провеждане на търга

Прекратяване на търга:

 

Заповед № РД 19-236/25.06.2021 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-235/25.06.2021 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга: