Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Аналитична химия / Преподаватели / Доц. д-р Анифе Ахмедова

   

Професионална Автобиография

 

Anife

Анифе Ахмедова

Email: ahmedova@chem.uni-sofia.bg

Тел.: + 359 2 8161247

Факс: + 359 2 9625 438

Софийски университет „Св. Кл. Охридски”

Факултет по химия и фармация

бул. „Дж. Баучър” 1

1164 София

Образование

 • Магистър – химия, Шуменски Университет „Еп. Константин Преславски”
 • Доктор – Аналитична химия, СУ „Св. Климент Охридски”

Професионално развитие

 • доцент, кат. Аналитична химия, СУ „Св. Климент Охридски” 2012 – до сега
 • гл. асистент, кат. Аналитична химия, СУ „Св. Климент Охридски” 2006 – 2012
 • асистент, кат. Аналитична химия, СУ „Св. Климент Охридски” 2004 – 2006

Специализации и изследователски престои в чужбина

 • Специализация (Marie-Curie Fellowship) в университета във Флоренция, Италия в лабораторията по молекулен нано-магнетизъм на проф. Д. Гатески – 9 месеца, 2002;
 • Alexander von Humboldt (Stability Pact) стипендиант в университета в Любек, Германия в лабораторията по мьосбауерова спектроскопия на проф. А. Траутвайн – 5 месеца, 2004;
 • Постдокторантски стаж в медицинския университет във Варшава, Полша в катедрата по физикохимия на проф. И. Вавер – 8 месеца, 2009
 • DAAD стипендиант в университета в Саарбрюкен, Германия в лабораторията по Теоретична физикохимия на проф. М. Спрингборг – 3 месеца, 2011
 • MIF стипендиант в Токийския технологичен институт в Токио, Япония в лабораторията по Интелигентни материали на проф. М. Акита и М. Йошизава – 6 месеца, 2013;

Научни интереси

 • Основни научни интереси в областите: бионеорганична и координационна химия, супрамолекулярна химия, изчислителна химия; спектроскопия

Избрани публикации (до 5)

 1. Anife Ahmedova, Biomedical applications of metallosupramolecular assemblies – structural aspects of the anticancer activity, Front. Chem. 6:620 (2018) OPEN ACCESS; doi: 10.3389/fchem.2018.00620 , (IF2018 = 3.782)
 2. А. Ahmedova, Boyan Todorov; Nikola Burdzhiev; Christine Goze, Copper Radiopharmaceuticals for Theranostic Applications, Eur. J. Med. Chem. 157 (2018) 1406-1425. doi: 10.1016/j.ejmech.2018.08.051. (IF2018 = 4.833)
 3. Anife Ahmedova, Denitsa Momekova, Masahiro Yamashina, Pavletta Shestakova, Georgi Momekov, Munetaka Akita, Michito Yoshizawa, Anticancer Potencies of Pt(II)- and Pd(II)-linked M 2L 4 Coordination Capsules with Improved Selectivity, Chemistry – An Asian Journal, 11 (2016) 474-477. doi:10.1002/asia.201501238. (IF2016 = 4.083)
 4. A. Ahmedova , R. Mihaylova, D. Momekova, P. Shestakova, S. Stoykova, J. Zaharieva, M. Yamashina, G. Momekov, M. Akita, M. Yoshizawa, M2L4 coordination capsules with tunable anticancer activity upon guest encapsulation, Dalton Trans., 45 (2016) 13214-13221. doi:10.1039/c6dt01801g. (IF2016 = 4.029)
 5. Vladislav Antonov, Miroslava Nedyalkova, Pavleta Tzvetkova, Anife Ahmedova , Solid State Structure Prediction Through DFT Calculations and 13C NMR Measurements: Case Study of Spiro-2,4-dithiohydantoins , Z. Phys. Chem. 230 (2016) 909-930. doi: 10.1515/zpch-2015-0710. (IF2016 = 1.012)

Списък с публикации

Проектна дейност – (научно-изследователски проекти през последните 5 години)

 • „Нови бимодални сензори за образна диагностика”, Нац. Фонд “Научни изследвания”) – член на колектив, 2018 - 2021
 • „Ново поколение от супрамолекулярни системи за усилване на противотуморно действие” , Нац. Фонд “Научни изследвания”, - ръководител, 2014-2019
 • „Синтез и структура на метални комплекси с биологично-активни хидантоинови лиганди – потенциални некласически противотуморни средства” – (PD 01/07, 2008) Нац. Фонд “Научни изследвания” – ръководител, 2009-2012

Преподавателска дейност

Дисциплина Специалност
Лекции и семинари по “Бионеорганична химия” Екохимия
Лекции и упражнения по “Аналитична химия” Молекулярна биология
Лекции и семинари по “Координационни съединения в медицината” Магистърска програма “Медицинска и фармакологична биофизикохимия”
Лекции и семинари по “Фотохимия” Ядрена химия

Други научни дейности

Рецензент на публикации в:

 • J. Inorg. Biochem., J. Coord. Chem.; Mol. Pharmaceutics, ACS Applied Bio Materials, Mendeleev Commun., Molecules, Chemical Research in Toxicology, Open Chemistry; J. Mol. Str.; Struct. Chem.; Croat.Chem.Acta; Sens & Actuators; Monats. Chemie; Bulg. Chem. Commun.

Допълнителна информация:

http://www.researcherid.com/rid/A-7002-2012

Председател на Българската секция на Асоциацията на стипендиантите по програмата Мария Кюри (Marie Curie Alumni Association – MCAA – Bulgaria Chapter https://www.mariecuriealumni.eu/groups/bulgaria-chapter )