Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Архив "Магистърски програми" / График за провеждане на кампания за кандидатстване за държавни стипендии за зимния семестър на учебната 2014/2015 г.

   

04.11.2014

 

График за провеждане на кампания за кандидатстване за държавни стипендии за зимния семестър на учебната 2014/2015 г.

 

Г Р А Ф И К
за провеждане на кампания за кандидатстване за държавни стипендии за зимния семестър на учебната 2014/2015 г. в СУ „Св. Климент Охридски”

 

 

Начало на регистрацията на молбите -

 

декларации за стипендии по успех в

 

интернет страница на адрес

 

http://stipendii.uni-sofia.bg/

 

 

3.11.2014 г. (понеделник)

 

 

Начало на подаване на молбите-декларации за кандидатстване за стипендии по успех при инспектор „Студенти“ - кабинет 401

 

 

 

 

4,5,6 ноември 2014 г. – Икономика

 

11,12,13 ноември 2014 г. – Стопанско управление

 

9:00-12:00 / 14:00-16:00

 

 

Край на регистрацията на молбите-декларации за кандидатстване за стипендии през интернет страницата

 

 

14 ноември 2014 г., (петък), 12:00 часа

 

 

Класиране

 

 

21 ноември 2014 г. (петък)

 

 

Подаване на жалби

 

 

24 и 26. 2014 г. (понеделник и сряда) в

 

Деловодството на Университета – 114 стая

 

 

Разглеждане на жалбите от комисията по стипендии

 

 

27 ноември 2014 г. (четвъртък)

 

 

Окончателно класиране

 

 

01 декември 2014 г. (понеделник)

 

 

Забележка:

 

1. Студентите от 1-ви курс, започнали обучението си през зимния семестър на учебната 2014/2015 г. нямат право на стипендия.

 

2. Хартиеният вариант на молбата-декларация се заверява от инспекторите „Студенти” и се депозира при тях.

 

3. Класирането за стипендии по успех се извършва по специалности.