Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Скоро: Нови магистърски програми – дистанционно обучение в Стопанския факултет: „Стратегическо управление“ и „Развитие на човешките ресурси“

   

11.09.2014

 

Поредна стъпка в утвърждаването на Стопанския факултет на СУ «Св. Климент Охридски» като първи в направленията „Икономика“ и „Администрация и управление“ сред българските държавни университети

 

feba

 

В Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” предстои да започне обучение в четири нови магистърски програми – дистанционно обучение. Това са програмите по Бизнес администрация – „Стратегическо управление“ и „Развитие на човешките ресурси“, дистанционно обучение в двете им разновидности 3 семестъра (за специалисти) и 5 семестъра (за неспециалисти).

 

Освен тези нови магистърски програми за дистанционно обучение, проектът BG 051PO001-4.3.04-0023 „Създаване на устойчив капацитет за прилагане на електронно дистанционно обучение за студентите на Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, направи достъпни за студентите възможностите за електронното обучение на всички образователни нива и по всички програми, курсове и модули. Разработена е и електронна библиотека на Стопански факултет с възможности за публикуване и контролиран достъп до електронни учебници, учебни и мултимедийни ресурси и помагала. Създадени са обособени секции на уебсайта на факултета за „е-студент”, „е-преподавател” и „е-администратор учебна дейност”, осигуряващи достъп до всички електронни услуги за тези категории потребители и други.

 

Видео: Преподаватели в Стопанския факултет представят своите учебни дисциплини (в рамките на проект „Създаване на устойчив капацитет за прилагане на електронно дистанционно обучение за студентите на Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“) (youtube)