Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Започна двудневна Международна конференция на тема: "Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука и социалната работа"

   
Започна двудневна Международна конференция  на тема: "Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука и социалната работа"

Проф. дпн Албена Чавдарова

Днес в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ започна двудневна международна конференция на тема: "Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука и социалната работа", организирана от Факултета по педагогика и Интегралния център за електронно обучение. Към нея ще се състои Докторантски научен семинар на тема: „Докторантски изследвания в отговор на съвременните предизвикателства пред педагогическата теория и практика“.

Конференцията бе открита от заместник-ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. дпн Албена Чавдарова. Тя поздрави присъстващите в залата и изрази задоволството си от възможността да открие високия форум.

В приветственото си слово тя открои многобройните предизвикателства пред педагогиката като наука и подчерта колко е важен синхронът между нея и практиката, която се развива твърде динамично. Според проф. Чавдарова едно от най-големите предизвикателства е фактът, че от осемдесетте години на миналия век и досега както в Западна Европа, така и отвъд океана се чуват гласове против педагогиката като наука. „Говори се дори да премахнем училището като институция. Какви по-големи предизвикателства пред от нас от тези? Наистина ние трябва да ги обсъждаме и да търсим отговор на всички въпроси.“

Заместник-ректорът се обърна към младите си колеги, като подчерта, че най-голямото предизвикателство е пред тях и че те трябва да приемат тази наука, макар и тежка, като свой хубав занаят.

Проф. Чавдарова пожела по време на конференцията да се проведат много дебати, много стълкновения на мнения, много различни позиции, които да бъдат дискутирани и пожела подобни срещи да се провеждат по-често.

2

Доц. д-р Бончо Господинов

Деканът на Факултета по педагогика доц. д-р Бончо Господинов също приветства участниците в конференцията: „Имам удоволствието и честта да ви поздравя с „Добре дошли“ на поредната конференция, която Факултетът по педагогика организира. Радвам се, че мога да кажа поредната, защото с усилията на всички пред нашите очи това начинание се превърна в добра традиция. Нещо, което би трябвало да ни радва и още повече да ни мобилизира, за да продължаваме да вършим онова, което сме призвани да вършим.

Доц. Господинов посочи, че съвременната педагогика съществува, защото обществото осъзнава, че без добро образование не би имало бъдеще. Той подчерта, че педагогиката като наука е призвана да предлага решения на възникналите проблеми в образователната практика. „ Ще си позволя да кажа, че според мен най-голямото предизвикателство днес пред педагогиката е изключително голямата дистанция, която се установи между педагогиката като наука и педагогическата практика. Ако успеем, макар и малко, да скъсим тази дистанция и ако продължаваме да работим в тази насока, надявам се, че ще се върнем към време, в което практика и наука ще си сътрудничат, ще си взаимодействат за доброто на образованието, за доброто на науката, за доброто на обществото.

Ирина Николова, главен експерт в Дирекция „Образование“ на Столична община прочете приветствие от кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова. По думите на г-жа Фандъкова конференцията е от голяма важност, защото акцентира на основните национални приоритети - съвременното обучение и възпитание. Тя поздравява Софийския университет за провеждането на конференцията, както и участниците в нея. „Интелектът на младото българско поколение е основен капитал за българското общество и той е ключът за развитието на българското образование. Нека да има повече подобни инициативи“, се посочва още в приветствието.

Проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт, ръководител на проект „Развитие и усъвършенстване на междуфакултетска Докторантска програма в областта на педагогическите изследвания и електронното обучение в СУ“ представи пред присъстващите в Аулата проектът за подготовка на млади изследователи в областта на педагогическите изследвания.

4

Проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт

Проф. Форсайт заяви, че през последните десетилетия практиката се развива с много по-бързи темпове и в много различни посоки, а теорията не успява да я отразява навреме. Подготовката на млади изследователи е механизъм за свързване на теорията и практиката. Те трябва да могат ефективно да описват, отразяват, обясняват, преконструират, планират промените в практиката“, добави проф. Форсайт.

Горда съм да кажа, че Факултетът по педагогика в лицето на Интегралния университетски център за електронно обучение бе сред тези, които първи в страната създадоха докторантска програма в областта на педагогическите изследвания. Презентацията ми е насочена към това – да покажа как с усилията на колеги от Факултета по педагогика, но и на други факултети, подготвящи изследователи в областта на образователните изследвания, успяхме да създадем една много добра практика за подготовка на изследователи в нашата област“.

Проф. Форсайт разказа историята на докторантската програма, както и нейните цели. Повече информация за нея може да видите на http://e-phd.uni-sofia.bg/ .

3

Конференцията "Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука и социалната работа" ще продължи и утре. Целите й са да стимулира научен дебат по методологически, теоретични, практически, нормативни и технологически аспекти на съвременното обучение и възпитание; да събере заедно изследователи, преподаватели, докторанти и учители, както от страната, така и от чужбина, които да споделят своите гледни точки, пречупени през призмата на техните изследвания и опит; да провокира диалог, който да продължи в глобалната мрежа и след приключването на конференцията.

Работата ще бъде в три основни секции: Теоретико-възпитателни, историко-педагогически и образователно-управленски рефлексии, висше образование; Съвременното образование (предучилищно, средно, специално, неформално) – концептуализация и практики, и Електронното обучение – предизвикателство пред традиционните образователни практики, както и в Докторантския научен семинар.