Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Кирило-Методиевските четения честват своя 30-годишен юбилей

   
Кирило-Методиевските четения честват своя 30-годишен юбилей

Проф. дфн Татяна Славова

Започнаха традиционните годишни Кирило-Методиевски четения, които през 2014 г. се провеждат за тридесети пореден път. Те се организират от катедрата по Кирилометодиевистика на Факултета по славянски филологии в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.Тази година четенията са посветени на хилядагодишнината от смъртта на българския цар Самуил.

Конференцията бе открита от проф. дфн Татяна Славова, която отбеляза, че тридесетгодишният юбилей на Кирило-Методиевите четения показва, че това е едно истинско научно събитие. Тя припомни на присъстващите в Зала 1 на Софийския университет, че някои от тях са участвали в първите четения, проведени през 1984 година, а други още не са били родени. „Първите четения завършиха с една много хубава инициатива – докладите бяха отпечатани в една книга със заглавие „Изследвания по кирилометодиевистика“. Според мен тази книга и сега не е загубила своето значение. Поне аз периодично се връщам към нея“ – отбеляза проф. Славова. Тя изрази съжалението си, че тази инициатива не е могла да се продължи през годините, но затова пък се утвърдила традицията всяка година се провеждат четенията и не е пропусната нито една година.

„Тази година сме посветили нашите четения на едно трагично събитие в българската история – 1000 години от смъртта на цар Самуил. Всъщност кога и къде точно той е починал – и до днес се спори в българската историческа наука. Безспорно обаче е, че най-важният и подробен исторически извор за тези събития е Хрониката на Йоан Скилица. Безспорна е и датата – 29 юли 1014 г., когато византийският император Василий Втори, наречен по-късно Българоубиец, разгромява българската войска в планината Беласица. От тук нататък – кога точно е починал Самуил има различни тези“ – заяви проф. Славова.

Тя накратко въведе аудиторията в тематиката, като се позова на историческите извори. По свидетелството на Скилица Самуил е починал два дни след като е бил свидетел на ужасяващата гледка на 15-те хиляди ослепени български воини. Причината вероятно е сърдечен удар. И тъй като се знае, че неговият наследник Гаврил Радомир е станал цар на 15 септември, едната теза е, че Самуил е починал вероятно в началото на месец септември. Другата теза е свързана с епископ Михаил Деволски, който прави една поправка в Хрониката на Йоан Скилица през XII век и по негово сведение Самуил е видял ослепените воини на 4 октомври, което отнася неговата смърт на 6 октомври.

2

Доц. д-р Владимир Жобов

Заместник-деканът на Факултета по славянски филологии доц. д-р Владимир Жобов поздрави колегите си за юбилея на Кирило-Методиевските четения и допълни: „Искам да отбележа, че научният живот на катедрата по Кирилометодиевистика е гордост за нашия факултет. Няма катедра, която да е толкова активна по отношение на провеждане на дискусии, на четене и обсъждане на текстове. Внушителна е и научната продукция на катедрата“.

Темите, застъпени на конференцията са Царсамуиловите надписи, Записани предания: Пътят; Богородица не е лястовица; Разметаница и гробът на цар Самуил, Почитта към св. Ахил Лариски (Преспански) в българските ръкописи от ХІІІ-ХІV в.

За повече информация: тук

3