Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Асоциирани преподаватели / Проф. д.ик.н. Антоанета Симова - пенсионирана