Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Статистика и иконометрия / Преподаватели - Катедра Статистика и иконометрия / Доц. д-р Боян Ломев

   

 

Доц. д-р Боян Ломев е преподавател към катедра „Статистика и иконометрия“ на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. От 2015 до 2017 г. е бил заместник-декан по научната и административната дейност на Стопанския факултет и ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“.

 

Основните научни интереси на доц. Боян Ломев са в областта на анализа и прогнозирането на времеви редове, анализ на риска, теория на хаоса.

 

Има публикации в реферирани и индексирани научни списания.

 

Автобиография (pdf)

 

Списък с публикациите

ResearchGate: Боян Ломев