Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика и управление по отрасли

   
header-iuo


Основана през 2008 г.

Научноизследователско направление: икономика и управление по отрасли

 

Ръководител на катедрата: доц. д-р Атанас Георгиев

 

Научен секретар: ас. Мария Трифонова

 

Катедра „Икономика и управление по отрасли”

Катедра „Икономика и управление по отрасли” е учредена на 18.02.2008 г. с цел да осигури по-добра връзка на образователния процес с реалните потребности на българската икономика. Сред основните ѝ приоритети е изграждането и развитието на магистърски програми в областта на икономиката и мениджмънта в тясно сътрудничество със специалисти от практиката.

Катедрата отговаря за учебните планове на следните магистърски специалности:

- Енергийни пазари и услуги (от 2019 г.)

- Дигитален мениджмънт в туризма (от 2018 г.)

- Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги

- Икономика и управление на публичния сектор

- Икономика и управление на образованието, науката и иновациите

В магистърските програми се обучават както бакалаври от специалностите „Икономика” и „Стопанско управление” на Стопанския факултет, така и бакалаври от други специалности на Софийския университет и други висши училища.