Начало / Университетът / Самостоятелни звена / Университетски ботанически градини / Контакти

   

 

Директор: д-р Красимир Косев

София 1000, ул. Московска 49, ПК 157

тел. (02) 9881797

e-mail: ubg_sofia@abv.bg

 

Зам.директор: ланд. арх. Александър Тодоров

Варна 9006, к.к. „Св. Константин и Елена“,

тел. (052) 361946

e-mail: sugarden@mnet.bg

 

Секретар:

Анелия Трендафилова

тел. (02) 988 17 97