Начало / Университетът / Администрация / Отдел „Образователни дейности“

   
Началник отдел
„Образователни дейности
АЛБЕНА ГРИГОРОВА
стая 227
тел. 02/987 34 88, 02/9308 444
agrigorova@admin.uni-sofia.bg

Сектор "Прием на студенти"

 

Информационeн център на СУ – дясно

факс 946 02 55

АНТОАНЕТА БЕЧЕВА - Ръководител сектор
тел. 02/9308 544
becheva@admin.uni-sofia.bg

д-р ЕМИЛИЯ ЦАНКОВА – преместване на студенти
тел. 02/9308 400
tsankovaem@admin.uni-sofia.bg

ДЕНИЦА НИКОЛОВА – прием на студенти в ОКС “бакалавър”
тел. 02/9308 400
nikolova@admin.uni-sofia.bg

БОРЯНА ЗАХАРИЕВА - прием на студенти в ОКС “бакалавър” и прием за нова специалност
тел. 02/9308 400
bzaharieva@admin.uni-sofia.bg

ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА – прием на чуждестранни студенти
тел. 02/9308 522
vivanova@admin.uni-sofia.bg

ДЕСИСЛАВА ГУШЕВА – инспектор, прием на чуждестранни студенти
тел. 02/9308 522
dgusheva@admin.uni-sofia.bg

БОРЯНА ВАНЕВА - инспектор, и. д. признаване на висше образование, придобито в чужбина
тел. 02/9308 522
bvaneva@admin.uni-sofia.bg

АННИК ТЕОДОСИЕВА - инспектор, признаване на висше образование, придобито в чужбина
тел. 02/9308 522
ateodosieva@admin.uni-sofia.bg

Сектор "Учебен"

стая 228

studdep@admin.uni-sofia.bg

РУМЕН СТАНКОВ - Ръководител сектор
тел. 02/9308 434
rgstankov@admin.uni-sofia.bg

ВИОЛЕТА КОСТАДИНОВА - акредитация, учебни зали, практическо обучение
тел. 02/9308 466
vkostadinova@admin.uni-sofia.bg

ЛИДИЯ ЛЮБЕНОВА - учебни планове на специалности
тел. 02/9308 466
lidialub@admin.uni-sofia.bg

КАТЯ ТРЕНДАФИЛОВА - натовареност на преподавателите
тел. 02/9308 434
ktrendafilova@admin.uni-sofia.bg

РОСИЦА ВЯТРОВА - инспектор
rvyatrova@admin.uni-sofia.bg

Сектор "Студенти"

стая 239
тел. 02/9308 500, 02/9882 271

ГЕРГАНА БЕЛЧЕВА - Ръководител сектор
gbelcheva@admin.uni-sofia.bg

СВЕТЛА ГЕОРГИЕВА - инспектор студенти
sgeorgieva@admin.uni-sofia.bg

РУМЯНА ХРИСТОВА - инспектор студенти
rhristova@admin.uni-sofia.bg

ЛЮДМИЛА КРЪСТЕВА - обработка на дипломи и холограмни стикери
тел. 02/9308 511
dkrusteva@admin.uni-sofia.bg

МИХАЕЛА ЦВЕТАНОВА - сканиране на дипломи
тел. 02/9308 511
mtsvetanova@admin.uni-sofia.bg

АСЯ КОЛАРОВА - калиграф
тел. 02/9308 583
askolarova@admin.uni-sofia.bg

 

 

Инспекторите от сектор „Студенти” реално обхващат цялостната работа със студентите – администриране на учебния процес, организация и регулиране на извънучебните дейности, свързани с обслужването на студентите.

 

Факултет Инспектор Адрес, кабинет Телефони

1

 

 

 

Факултет по науки за образованието и изкуствата

 

 

Валентина Едуард

ул. “Шипченски проход” № 69 А,
отдел “Студенти”

 

02/9706 237
Ася Попова 02/9706 243
Весела Манолова 02/9706 244
Албена Димитрова 02/9706 244
2 Физически факултет Цветанка Василева бул. “Джеймс Баучер” № 5 А,
отдел “Студенти”
02/8161 872

3

 

Факултет по химия и фармация Радка Поптолева бул. “Джеймс Баучер” №1,
отдел “Студенти”
02/8161 358
Здравка Тошева 02/8161 660

4

 

 

Стопански
факултет
Бистра Иванова бул. “Цариградско шосе” №125, бл. 3, отдел “Студенти” 02/873 99 41
Лилия Димитрова 02/873 83 10
Недялка Милева 02/873 83 10
5 Богословски факултет Ивайло Начев площад “Св. Неделя” №19, отдел “Студенти” 02/9890 115
6 Факултет по математика информатика Михаела Дилова бул. “Джеймс Баучер” № 5,
отдел “Студенти”

 

02/8161 542

 

 

Ваня Манова
Румяна Цанкова
Ирен Ватева
7 Биологически факултет Динка Наумова бул. “Драган Цанков”№ 8,
отдел “Студенти”
02/8167 330
Румяна Иванова 02/8167 206
Анелия Тончева 02/8167 356
8 Геолого-
географски факултет
Даниела Анчева Ректорат, каб. 268,
отдел “Студенти”
02/9308 384
Марта Блънт
9 Факултет по педагогика Светлана Илиева Ректорат, каб. 212,
отдел “Студенти”
02/9308 526
Веселинка Ралева

10

 

Юридически факултет

 

 

Пенка Агова

 

Ректорат, каб. 238,
отдел “Студенти”

 

 

02/9308 521

Дочка Нотева
Елена Лесова
Маринела Гулачка

11

 

 

Факултет по класически и нови филологии Гергана Зашева Ректорат, каб. 211,
отдел “Студенти”
02/9308 525
Ливия Робертович
Мария Тодорина бул. “Тодор Александров” № 79
/Център по източни езици и култури/, отдел “Студенти”
02/8293 783
Тина Атанасова
12

Факултет по славянски филологии

 

Веселина Босева Ректорат, каб. 215,
отдел “Студенти”

 

02/9308 520

 

Анна Драганова
13 Исторически факултет Камелия Янакиева Ректорат, каб. 24,
отдел “Студенти”
02/9308 523
Нина Христова

14

 

 

Философски факултет

 

 

Людмила Петрова Ректорат, каб. 46,
отдел “Студенти”
02/9308 542
Валя Козарска
Айредин Мехмедов
15 Факултет по журналистика и масова комуникация Елена Петрова ул. “Московска” № 49,
/до паметника В. Левски/,
отдел “Студенти”
02/9308 487
Таня Димитрова
Мариела Николова 02/9308 409
Христиана Владова
16 Медицински факултет Боряна Стоянова ул. “Козяк” № 1,
отдел “Студенти”
02/9607 417
Мария Мешалова
Нонка Минева
Мария Палешникова 02/9607 414