Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2011 / Програми за изпити / Журналистика (писмен)

   

Кандидат-студентите за трите специалности на Факултета по журналистика и масова комуникация - Журналистика, Връзки с обществеността и Книгоиздаване - полагат писмен изпит по журналистика.

Писменият изпит е с времетраене 4 астрономически часа. Той има за цел да провери способността на кандидат-студентите да извеждат и интерпретират проблеми, да представят познанията си по разглежданата тема и ясно и оригинално да се изразяват в писмени форми, усвоявани в средното училище. Оценяват се още езиковата и общата култура на кандидатите.
Темите за писмения изпит обхващат съвременни проблеми на обществения, политическия, икономическия и културния живот на страната, намерили отражение в българския периодичен печат, радиото и телевизията.

 

Методически указания
За успешното полагане на писмения изпит по журналистика на кандидат-студентите се препоръчва:
- да следят публикациите за актуални проблеми на обществения, политическия, икономическия и културния живот в българския периодичен печат, радиото, телевизията, Интернет;
- да се упражняват да пишат текстове със стройна структура на композицията, с ясно изведена теза;
- да развиват езиковата и стиловата грамотност при писането на текстове;
- да формулират собствена, оригинално изразена и базирана на общата им култура позиция, придържайки се към фактите.

 

Студентите от специалност Журналистика при завършване на първи курс подлежат на разпределение по медиен профил, а след завършване на втори – и по тематичен профил.