Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2010 / Документи за изпити

   

Регистрирането за конкурсните изпити става със следните документи:

  1. Заявление за явяване на кандидатстудентските изпити за учебната 2010/2011 г. (по образец);
  2. Лична карта на кандидат-студента;
  3. Квитанция за платена такса за участие в изпитите (30 лв. за изпит).

Заявленията за явяване на кандидатстудентските изпити можете да намерите в книжарниците в сградата на Ректората.

KSK_2010_january
 

Кандидатстудентски изпити учебна 2010/2011 година

· заявление за явяване на кандидатстудентски изпити
· картонче за входящия номер

Цена 2 лв.

Регистрирането на кандидатите, т.е. подаването на документите за изпитите, става в Информационния център на Университета - южното крило на сградата на Ректората (тунела откъм двора).

Документи се приемат и в офисите на фирми в страната:

Таксата за кандидатстудентските изпити може да се внесе в Паричен салон на Ректoрата (бул. Цар Освободител № 15) - северно крило, ІV етаж.

Таксата за кандидатстудентските изпити може да бъде внесена и по банков път в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банковата сметка на СУ „Св. Климент Охридски”:

БНБ – ЦУ

IBAN: BG52 BNBG9661 3100 1743 01

Банка: БНБ; BIC CODE: BNBGBGSD

Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски”

Задължено лице (вносител): трите имена на кандидат-студента.