Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Тържествено отбелязване на 20-годишнината от възстановяването на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”

   
 Тържествено отбелязване на 20-годишнината от възстановяването на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”

Стопанският факултет при Софийския университет е възстановен с решение на Академичния съвет от 16 май 1990 г. Първият курс студенти е приет през есента на 1991 г.

23 ноември 2010 г. от 14-18 часа в зала 1 на Ректората: Тържествена сесия по случай 20-годишнината от възстановяването на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Програмата включва доклади, посветени на историята на факултета преди той да бъде закрит и на развитието на факултета след възстановяването му.

24 ноември 2010 г. от 10 ч в Аулата на СУ: Тържествено връчване на дипломите на магистри и бакалаври випуск 2010 г.

Ще получат дипломите си и първите завършили съвместната магистърска програма между Софийския университет, Стопански факултет и Сорбона Париж (Sorbonne Graduate Business School) по актуалната тема “Мениджмант на човешките ресурси и социалната отговорност на предприятието”.

Специално за събитието от Париж ще дойдат Директорът на програмата проф. Жозе Алуш и Деканът на факултета проф. Кристин Поше.

Стопанските науки са представени още в първото Висше училище в София, когато в открития през 1892 г. Юридически отдел започва изучаването на политическа икономия, финансова наука и статистика. След преименуването през 1905 г. на Висшето училище в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ преподаването по стопански науки продължава в съществуващия вече Юридически факултет.

Запазените документи и материали, свързани с равнището на обучение в Софийския университет през 30-те години на ХХ в., оставят впечатление за постоянен стремеж за актуализиране на учебните структури, програми и планове в различните факултети. Един от примерите в това отношение е откриването на Държавно-стопански отдел в рамките на Юридическия факултет през 1938 г., което съвпада с 50-годишнината от създаването на Софийския университет. В Държавно-стопанския отдел се изучават редица модерни дисциплини: теоретична политическа икономия, теоретична статистика, стопанска история, стопанска политика, държавно стопанство и др. Държавно-стопанският отдел е в постоянни научни контакти със създадения през 1934 г. Статистически институт за стопански проучвания към Университета и така прави крачка напред в развитието на академичната икономическа мисъл.

Съществени промени в развитието на университетското образование настъпват след 1944 г. Приет е Закон за висшето образование, който променя основно структурата на Университета. Според новия закон Държавно-стопанският отдел при Юридическия факултет се обособява като самостоятелен Факултет за стопански и социални науки. Интересът към новообразувания факултет е изключително голям. За учебната 1947/1948 г. Стопанският факултет има най-голям брой студенти в Университета. Още през първата година на своето самостоятелно съществуване факултетът подготвя и издава свой Годишник, в който се публикуват статии и специални изследвания на преподавателския състав, както и на изявени сътрудници на факултета.

Реформите в Софийския университет съобразно Закона за висше образование продължават в периода 1950–1951 г. През 1951 г. Стопанският факултет е отделен от Софийския университет и е обособен Висш икономически институт „Карл Маркс“.

Стопанският факултет при Софийския университет е възстановен с решение на Академичния съвет от 16 май 1990 г. Това по същество означава продължение на неговото развитие, принудително прекъснато за период от 40 години. Първият курс студенти е приет през есента на 1991

Коментари

Влез, за да коментираш.