Начало / Новини / Новини и събития / Завършиха випуски 2021/2022 г. и 2023/2024 г. на международната магистърска програма „Право на ЕС“

   
Завършиха випуски 2021/2022 г. и 2023/2024 г. на международната магистърска програма „Право на ЕС“

На тържествена церемония, която се проведе в Аулата, абсолвентите от випуски 2021/2022 г. и 2022/2023 г. на магистърската програма „Право на Европейския съюз“ към Юридическия факултет на Софийския университет и Университета на Лотарингия получиха дипломите си. Завършилите програмата са 27, от тях петима са с отличен успех.

Събитието бе открито от ръководителя на международната магистърска програма доц. д-р Христо Христев, който поздрави всички колеги, завършили успешно, и подчерта, че това е значимо постижение. По думите му магистърската програма е предизвикателство и да бъде завършена се изискват големи усилия и себеотдаване. Според доц. Христев магистърската програма „Право на ЕС“ дава много – възможността да се мисли за правото, обществото и международните отношения по един различен, отворен, свободен и прагматичен начин. „Убеден съм, че в рамките на обучението, което сте преминали, познанията, които сте формирали, ще ви служат като ценен инструмент през целия ви професионален път напред“, каза доц. Христев и изрази надежда през периода на обучението им с колегите му да са успели да им дадат ценни познания, но и да ги ангажират да бъдат съпричастни с онова, което стои в основата на европейската интеграция и правото на ЕС – европейската идея, идеята за една мирна, солидарна и основана на върховенството на правото Европа. „Надявам се, че ще бъдете не само отлични специалисти в областта на европейската интеграция и правото на ЕС, но ще бъдете истински ангажирани застъпници за тази нова и различна Европа, която бащите-основатели на Европейския съюз мечтаеха и направиха възможна“, каза доц. Христев.

5

Проф. Мартин Белов се обърна към успешно завършилите програмата от името на деканското ръководство на Юридическия факултет. Той поздрави младите си колеги с безспорния успех да завършат една толкова престижна магистърска програма и отбеляза, че днес живеем във времето на китайското проклятие – време на криза и преход.

7

Кризите идват и остават под формата на снежни топки – финансова криза, миграционна криза, пандемия, нещо средно между Трета световна война и Втора студена война и предизвикателствата са много, също и преходите, много от които остават маскирани, посочи проф. Белов. „Наша мисия като юристи е да се опитаме да съградим нещо, което съхранява, ако не формите и процедурите, то поне същественото съдържание на ценности като свобода, равенство, принципи като правова държава, демокрация, да се опитаме да ги адаптираме към новата технологична, глобална и човешка реалност. Така че ви пожелавам във вашата мисия като хора, които очевидно имат някаква причастност към европейското право, да се опитате да дадете своя малък принос за един по-разумен, по-нормален, по-справедлив и по-ефективен Европейски съюз“, каза проф. Мартин Белов и пожела на младите си колеги да намерят светлината, която прониква през пролуките.

14

Ректорът на Софийския университет проф. д-р Георги Вълчев поздрави абсолвентите и присъстващите в залата. Той посочи, че магистърската програма „Право на ЕС“ засяга няколко важни аспекта – предстоят им трудни години от гледна точка на това докъде е стигнал Европейският съюз, докъде имаме отдалечаване от първоначалните му цели, докъде националните законодателства трябва да се хармонизират с европейското законодателство, докъде националните символи и идеали хармонират изцяло с идеите на Европейския съюз. По думите му именно абсолвентите са хората, които ще покажат българския принос към промяната в ЕС.

9

Проф. Вълчев посочи, че светът, какъвто го познаваме до момента, се променя, задават се трудни времена, а тези времена винаги първоначално са съпроводени с хаос. Според ректора правото е един от начините хаосът все пак да бъде удържан в приемливи граници, иначе той ражда омраза. Проф. Георги Вълчев изрази надежда подготовката, която са получили, да ги е заредила с енергия, да имат увереността, че са професионално подготвени и че могат да развиват тези свои знания и умения и в бъдеще благодарение на отличната подготовка, която са получили.

15

„Където и да ви отведе животът, далече или по-близо до България, винаги помнете – откъде е започнал вашият път – от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Това е най-голямото достижение на българския народ в неговата нова и най-нова история и носете с достойнство името на св. Климент Охридски“. Вие сте нашите най-добри посланици както в страната и в институциите, така и в международния живот“, каза още ректорът. Той пожела на абсолвентите да отворят сетивата си и да възприемат реалността на света истински: „Отворете сърцата си, бъдете чувствителни към проблемите на обществото, бъдете чувствителни към човешката болка и най-важното – работете така, че да върнете, да възкресите идеята за справедливост. Един от най-големите недъзи на днешното ни общество е, че тази идея е загубена. Правото е може би един от най-преките пътища обществото да заживее с идеята, че има една базова справедливост“. Да бъдат дръзки, смели и да върнат равновесието и хармонията на света пожела ректорът на Софийския университет и обяви випуски 2021/2022 г. и 2022/2023 г. на магистърската програма „Право на Европейския съюз“ за завършили.

16

Доц. д-р Юрия Захариева, доайен на преподавателския екип и доайен на всички колеги, които под една или друга форма са ангажирани с правото на ЕС в България, се обърна към завършващия випуск с академично слово. Поздрав поднесоха и проф. Атанас Семов, конституционен съдия, основател и дългогодишен ръководител на програмата, и конституционният съдия Соня Янкулова, възпитаник на програмата.

18
19

След като получи дипломата си от ректора, абсолвентът с най-висок успех Боян Кожухаров отправи поздрав от името на завършващите. Той обърна внимание на значимостта на този ден за всички. Обръщайки се към преподавателите си, той изказа дълбока благодарност за това, че от тях са получили не само знания, но са се научили да мислят критично, да бъдат любознателни и целеустремени в начинанията си.

22

Боян Кожухаров акцентира върху преодолените трудности, солидарността и сътрудничеството между колегите. Той поздрави всички завършващи програмата и изрази увереността си, че знанията и опитът, които са натрупали по време на обучението си в програмата, ще ги поведат към нови успехи и ще им помагат да допринесат за развитието на правото и обществото като цяло както в България, така и на международно и европейско ниво. „Нека продължим да учим, да се развиваме и да се стремим към високи цели, независимо къде ни отведе животът“, призова Боян Кожухаров.

23

От името на завършващите поздрави поднесе и Станислава Колева, която е с най-висок успех във випуск 2022-2023 г. Тя изрази радостта си да види отново своите колеги и преподаватели и заяви, че единственото, което изпитва, е благодарност, че е записала тази програма. „Това беше едно от най-добрите решения в живота ми и вярвам, че всеки един от колегите, с които минахме заедно през това, ме разбира и се присъединява“, каза тя и благодари на преподавателите за търпението и труда. „За мен е чест, че съм ваш възпитаник“, каза накрая Станислава Колева.

21

Празничната церемония продължи с връчването на дипломите.

24