Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Публична лекция на доц. д-р Андрей Василев ще се проведе на 2-ри април в Стопанския факултет

   

25.03.2024

 

На 2 април 2024 г. от 16 часа в зала 420 в Стопанския факултет, доц. д-р Андрей Василев ще направи публична лекция на тема „Влияние на демографските процеси върху развитието на българската икономика: подходи за моделиране и отворени въпроси“.

На лекцията ще бъдат разгледани възможни подходи за прогнозиране на образователната структура и икономическата активност на населението на основата на демографски прогнози за България. Ще бъдат представени варианти за моделиране на динамиката на БВП в дългосрочен план при използване на прогнозните разпределения на населението по образователни степени и статус на пазара на труд. Ще бъдат обсъдени различни възможности за надграждане и модификация на представената рамка за анализ.

Untitled design (12)

Темата на публичната лекция е в обхвата на научноизследователския проект „Адаптиране на пазара на труда в условията на членство в еврозоната: социално-икономическа динамика, технологична модернизация, демографски промени и образователно преструктуриране“, реализиран по линия на Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката, и научноизследователския проект „Влияние на демографската динамика върху пазара на труда: оценяване на ефектите върху ключови макроикономически показатели и приложение за България“, финансиран в изпълнение на проект „Софийски Университет – Маркер за Иновации и Технологичен Трансфер (SUMMIT)“.