Начало / Новини / Новини и събития / FEBA Alumni Club и Стопанският факултет получиха дарение в размер на 1 000 000 лв. за месечни стипендии за студенти и ученици

   
FEBA Alumni Club и Стопанският факултет получиха дарение в размер на 1 000 000 лв. за месечни стипендии за студенти и ученици

В края на календарната 2023 г. Сдружението на завършилите Стопанския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" (FEBA Alumni Club) и Стопанският факултет получиха дарение в размер на 1 000 000 лв. за стипендии за месечна издръжка на студенти и ученици през следващите 10 години.

По волята на дарителя, пожелал анонимност, през всяка от следващите 10 учебни години ще бъдат отпускани:

- До 15 стипендии на студенти от Стопански факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", които са със статут на социално слаби и/или са изгубили единия или двамата си родители (Стипендиантска програма „Равен старт“). Минималният среден необходим успех от предходния семестър трябва да бъде над 5.00.

- До 6 стипендии за студенти с минимален успех от предходния семестър над 5.50 (Стипендиантска програма „Високи академични постижения“)

- 10 стипендии за ученици на Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ („Стипендии СМГ“)

- До 5 стипендии за ученици от училища, с които Стопанският факултет на СУ и FEBA Alumni Club имат партньорски отношения („Стипендии ученици“)

FEBA Alumni Club благодари на дарителя за гласуваното доверие и се ангажира да следва стриктно волята му.

Преди да получи настоящото най-голямото единично дарение в историята си, FEBA Alumni Club е получавал многобройни дарения за студентски и кандидатстудентски стипендии, литература, техника, оборудване и подобрение на учебната база на Стопанския факултет.

Следете официалния сайт на FEBA Alumni Club www.febalumni.org за резултатите от конкурсите и за новите дейности и събития, свързани с 20-годишнината на Сдружението на завършилите Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

FEBA Alumni Club е първото подобно юридическо лице с нестопанска цел, учредено от възпитаници на държавно висше училище България още през м. юли 2004 г.