Начало / Новини / Новини и събития / Мониторинг на медийната среда за демократична комуникация в Европа: да посрещнем предизвикателствата на изборната година

   
Мониторинг на медийната среда за демократична комуникация в Европа: да посрещнем предизвикателствата на изборната година

На 15 февруари 2024 г. в Брюксел бе проведена заключителната конференция на MediaDelCom - тригодишен (2021-2024) изследователски проект, финансиран от програмата на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ и координиран от университета в Тарту, Естония.

В него участваха 17 екипа от 14 страни, както от Западна, така и от Централна и Източна Европа (Австрия, България, Германия, Гърция, Естония, Италия, Латвия, Полша, Румъния, Словакия, Унгария, Хърватия, Чехия и Швеция). От българска страна екипът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с ръководител проф. д-р Лилия Райчева бе в състав: д-р Бисера Занкова и випускниците на Факултета по журналистика и масова комуникация д-р Надежда Митева, д-р Нели Велинова, д-р Мариян Томов и д-р Лора Метанова.

1-Brussels2024

Основната цел на MediaDelCom бе да се разработи инструмент за диагностика (модел за изграждане на множество сценарии) за политици, преподаватели, регулатори и институции, както и за медийни експерти и журналисти, който позволява предоставянето на цялостна оценка на рисковете и възможностите за делиберативната (съвещателна) комуникация и следователно, за социалното сближаване в Европа.

Констатациите отразяват и някои от основните предизвикателства, пред които са изправени медиите, като: отчетност, достъп до информация, регулаторни дефицити, нарушения на професионалните стандарти, недостатъчна информационна, цифрова и медийна грамотност, поляризация и др.

На интернет страницата на проекта са публикувани две обширни проучвания на способността за наблюдение и на критичните моменти в развитието на медиите в 14-те страни-участнички, основани на специализирана библиография; електронна-книга за рисковете пред делиберативната комуникация в новинарските медии; препоръки за управление на медиите и възможни сценарии за развитие на медиите.

За повече информация: https://www.mediadelcom.eu