Начало / Новини / Новини и събития / Първа среща на партньорите-участници в проект „Дигитален учител 4.0“

   
Първа среща на партньорите-участници в проект „Дигитален учител 4.0“

На 1 и 2 февруари 2024 г. в Атина, Гърция, се проведе първата среща на участниците в проекта „Дигитален учител 4.0: Овластяване на учители и образователни специалисти в областта на медийната грамотност в класните стаи на Европа“ (TEACHER 4.0 DIGITAL). Проектът е водеща инициатива, насочена към справяне с дезинформацията и насърчаване на цифровата грамотност чрез образование и обучение в училищата на Европа.

Организацията ALL DIGITAL е част от този динамичен консорциум, състоящ се от 17 организации от седем държави, включващ реномирани университети и факултети по педагогика, публични организации в областта на образованието, доставчици на образователни услуги за възрастни, и европейски мрежи за развитие на медийна грамотност и цифрови умения.

Дигиталната грамотност и справянето с дезинформацията са сред трите най-важни цифрови умения, необходими през 21 век. Учителите следва да притежават необходимите знания и умения, за да дадат възможност на учениците си да мислят критично, да правят информиран избор и да бъдат в безопасност в онлайн среда, като същевременно непрекъснато надграждат своите умения за успешно присъствие в дигиталния свят.

1-1

Teachers 4.0 Digital предлага широкомащабна намеса за изграждане на капацитет за първоначално обучение и непрекъснато професионално развитие на учители и преподаватели в цяла Европа с фокус върху България, Кипър, Гърция, Испания, Италия, Полша и Румъния.

Стартовата среща даде възможност на партньорите да се опознаят, да обменят опит и да планират първите си стъпки към очакваните резултати от проекта, които включват: разработване на цялостна учебна програма, която ще насочва учителите и преподавателите по начините, по които могат да култивират у своите ученици необходимите умения, за да се справят успешно в дигиталната ера; проектиране на университетски курс по темата за борбата с дезинформацията и развитие на дигиталната грамотност; разработване на платформа за електронно обучение за повишаване на квалификацията на хиляди учители и образователни специалисти в началното и средното училище, която ще предлага курса Teachers 4.0 Digital в смесен формат на обучение.

2-2

Крайната цел на проекта е изпълнението на широкомащабна дейност за повишаване на уменията на над 2000 учители/преподаватели и бъдещи учители от страните-участници.

Проектът има за цел да създаде по-широко въздействие чрез иницииране на обществен дебат с участието на всички заинтересовани страни, като допринесе за реформа на политиката за обучение по дигитална грамотност на национално и европейско ниво, както и да предостави всеобхватни дългосрочни насоки по въпроси, свързани със справянето с дезинформация и насърчаване на цифровата грамотност.

Партньори по проекта са: European University Cyprus (EUC – Кипър – координатор на проекта), National and Kapodistrian University of Athens (NKUA – Гърция), Sofia University St Kliment Ohridski (UNISOFIA – Bulgaria), West University of Timisoara (Romania), University of Lodz ( Полша, UNIWERSYTET LODZKI), Университет на Палермо (UNIPA – Италия), Кипърски педагогически институт (CPI – Кипър), Институт за образователна политика (IEP – Гърция), Министерство на образованието и научните изследвания (Румъния) ), Athens Lifelong Learning Institute (ALLI – Гърция), Mediawise Society (Asociatia Mediawise Society – Румъния), Лодз Център за обучение на учители и професионално образование (ŁCDNiKP – Полша), CESIE (Италия), Лаборатория за изследователски иновации и развитие (ReadLab – Гърция ), Европейска асоциация за зрителски интереси (EAVI – Белгия), ALL DIGITAL (Белгия).

Проектът Teachers 4.0 Digital (номер на проекта: 101132893) е финансиран от Европейския съюз.

3-3