Начало / Новини / Новини и събития / Международна конференция „As If, But Differently: Meditations on the Realisms of Our Times“

   
Международна конференция „As If, But Differently: Meditations on the Realisms of Our Times“

На 1 и 2 декември 2023 г. в Софийския университет се проведе международната конференция „As If, But Differently: Meditations on the Realisms of Our Times“. Научният форум бе посветен на 135 години от създаването на Софийския университет „Св. Климент Охридски” и 95 години от обособяването на университетската англицистика и американистика като самостоятелна специалност.

Организатор на конференцията беше Катедра „Англицистика и американистика“ към Факултета по класически и нови филологии. Основната тема бяха “новите реализми” на съвремието, тяхното възникване и приложение към проблемите, пред които човечеството се изправя през последните десетилетия и които изглеждат все по-неотменими през последните няколко години: промените в климата, загубата на биоразнообразие и нарушаването на екологичния баланс, твърде бързите технологични промени, включително масовото внедряването на генеративен изкуствен интелект в ежедневно използвани от всички технологии.

2

С доклади в конференцията се включиха над тридесет участници, половината от които бяха чуждестранни изследователи. Към събитието имаше сериозен слушателски интерес – както от колеги от Софийския университет, така и от други заинтересовани от темите на фокус. Изключително радостно за катедрата беше много силното участие на нейни студенти от бакалавърско, магистърско и докторантско ниво, включително в рамките на специално обособен панел за студенти бакалаври.

3

На 1 декември 2023 г. форумът беше открит от гл. ас. д-р Александър Попов. Приветствено слово отправи ръководителят на Катедра „Англицистика и американистика“ проф. Мадлен Данова.

4

Пленарни доклади изнесоха поканените гости дфн. Павел Фрелик от Варшавския университет и д-р Карълайн Едуардс от Бъркбек, Лондонски университет – две от големите имена в областта на изследване на научната фантастика и литературната утопия. По време на двата дни течаха успоредно панели с доклади, на които бяха покрити голямо разнообразие от теми, в съзвучие с поставените от организаторите цели.

1

В самия край на конференцията студенти от специалност “Английска филология” и магистърска програма “Комуникация: език, литература, медии” изнесоха театрално представление в пълната зала на университетския театър “Алма Алтер” – кратки постановки по поемата на Самюъл Тейлър Колридж “Сказание за стария моряк” и по Шекспировата комедия “Укротяване на опърничавата”.

5

Конференцията беше част от научен проект на Катедра „Англицистика и американистика“ с ръководител гл. ас. д-р Александър Попов и членове доц. д-р Александра Главанакова и гл. ас. д-р Райна Росенова. Проектът се осъществи с подкрепата на Фонд „Научни изследвания“ на Софийския университет.

6