Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Специалности / Докторантури / Допълнителен прием на докторанти за учебната 2019/2020 г.

   

Кандидатстване: 01.03. - 30.04.2020 г.

Повече информация

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за броя на приеманите за обучение докторанти, български граждани и
граждани на Европейския съюз и на ЕИП,
през учебната 2019/2020 година

Програми за конкурсен изпит за докторанти за учебната 2019/2020 година

 

 

Докторска програма

по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки -

Медии и комуникации

ОНС

"доктор"

Редовно обучение

 

1 Аудиовизуална продукция 1
2 Балканите в медиите 1
3 Вътрешнополитическа журналистика 1
4 Електронни медии 1
5 Имидж в стратегическите комуникации 1
6 История на българската журналистика 1
7 История на рекламата 1
8 Книгознание 1
9 Култура и медии 1
10 Масова култура 1
11 Медиен дизайн и комуникация 2
12 Медиен дискурс (медиен анализ и медиакритика) 1
13 Медиен и мрежови анализ 1
14 Медиен мениджмънт 1
15 Медии и социална промяна 2
16 Медии и социални конфликти 1
17 Медийна музика 1
18 Медиите в Европа 1
19 Международна журналистика 1
20 Народопсихология 1
21 Научни медии и комуникации 1
22 Онлайн журналистика 1
23 Пресжурналистика 1
24 Редактиране) 1
25 Рефлексивна журналистика (жанрови модели) 1
26 Типология и комуникация на книгата 2
27 Телевизионна журналистика 1
28 Теория на журналистиката и медиите 1
29 Убеждаваща комуникация 1