Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Стопански факултет с участие в заключителната конференция по проекта INNOAIR

   

30.05.2023

 

На 18 май 2023 г. в София се проведе заключителната конференция по проекта INNOAIR, в който успешно взе участие и екипът на Стопански факултет към Софийския университет „Св. Климент Охридски”. По време на събитието бе поставен акцент върху възможностите за внедряване на иновативни подходи в градската мобилност като инструмент за подобряване на атмосферния въздух, намаляване на въглеродните емисии и трафика. Събитието бе посетено от експерти на програмата, по която се финансира проектът INNOAIR - Urban Innovative Action, както и представители на академични, частни и публични организации.

Screenshot 2023-05-30 134158

Заместник-кметът на Столична община Дончо Барбалов, който е и ръководител на проекта, подчерта, че значителна част от постигнатите резултатите се демонстрират за първи път в България, а някои са иновации на европейско ниво. Това прави проекта подходяща платформа за развитие на сътрудничество между общините и градовете и трансфер на опит, знания и информация. Заместник-кметът на столицата изтъкна активната подкрепа на гражданите и неправителствените организации през целия период на изпълнение на проекта, което даде възможност самите те да генерират идеи и да участват в процеса на вземане на решения.

Screenshot 2023-05-30 134232

Екипът на Стопански факултет към Софийския университет представи резултатите от своята работа в рамките на проекта, като се ангажира да предостави разработените модели и на други градове в страната и чужбина. В допълнение, финалната конференция на INNOAIR затвърди всеобщото разбиране, че трудните въпроси на градското планиране могат и трябва да бъдат решавани общо, с подкрепата и участието на всички заинтересовани страни, а ключът към всичко са иновациите.

 

Screenshot 2023-05-30 134306