Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Успешно завърши курсът за докторанти „Преподаване на управленски дисциплини“ с ръководител проф. д.н. Цветан Давидков

   

10.05.2023

 

През периода февруари – май 2023 г. се проведе курсът за докторанти „Преподаване на управленски дисциплини“ с ръководител проф. д.н. Цветан Давидков. За първи път курсът беше организиран и на английски за докторантите, които се обучават на този език.

Наред с изграждането на общата теоретична рамка между преподаването и ученето, в рамките на занятията интерес предизвикаха теми като характеристики на най-добрия обучаващ, особености при обучението на възрастни, същност и класификация на стиловете на учене (Колб), обучение и развитие в организациите, дидактически ориентири при обучението във висшите училища, методи и формати на ефективно учене, дигитализацията в обучението в контекста на обучение 4.0, играта като средство за обучение и учене.

В курса като гост-лектори бяха поканени д-р Ива Михайлова (университет Сен Гален, Швейцария); докторант Райна Пехливанска (Стопански факултет на СУ); асистент Алексей Потебня (Стопански факултет на СУ); доц. д-р Силвия Цветанска (Факултет по педагогика на СУ); доц. д-р Надя Велинова (Стопански факултет на СУ); докторант Силвия Тонева (Стопански факултет на СУ). Всеки един от тях сподели от своя педагогически и дидактически опит.

$20

За успешно завършване на курса всеки един от участниците трябвапе да изпълни по няколко вида учебни задачи. Знанията и опита от курса ще послужат на докторантите в ролята им на бъдещи преподаватели и млади учени.

Участници в курса споделят:

  • Тинка Цонева (н. р. проф. д-р Невяна Кръстева): „Благодарим Ви за милото отношение, за ценните съвети и за споделения опит! Беше много полезен курс за мен!“
  • Ина Петрова – Ганчева (н.р. проф. д.н. Желю Владимиров): „Благодаря за възможността да участвам в курса, за мен е наистина полезен.“
  • Румен Петков (н. р. проф. д-р Невяна Кръстева): „Благодаря и аз за страхотния курс и за цялата организация по провеждането му. Беше много полезно и приятно.“

Проф. Давидков благодари на всички колеги и приятели, които се включиха, за да стане курсът полезен и запомнящ се.