Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Представяне на книгата „Институтът на заклетите експерт-счетоводители и неговите председатели (1931-1948)“

   

28.03.2023

 

На 24 март по време на специалното събитие в Аулата на Ректората бяха обсъдени различните възможности и перспективи пред двете организации след подписването на меморандум за сътрудничество в края на 2022 г. и официално беше представена книгата „Институтът на заклетите експерт-счетоводители и неговите председатели (1931-1948)“ – впечатляващ труд, който представя както историята на Института, така и живота и творческия път на проф. Димитър Добрев и проф. Станчо Чолаков. Книгата е издадена по идея и с подкрепата на ИДЕС, а основната цел на представянето ѝ в Софийския университет беше да вдъхнови бъдещите поколения одитори през дългата история на професията.

1_6

Водещи на своеобразната дискусия бяха доц. д-р Елеонора Станчева – ръководител на магистърска програма „Счетоводство и одит“ в Стопанския факултет на Софийския университет, и Велин Филипов – председател на Контролния съвет и на Учебно-методичния съвет на ИДЕС, които споделиха своя опит, съвети към студентите, предимствата на професията, както и въведените до момента конкретни практики.

1_1

Домакини на събитието бяха Ректорът на СУ проф. дфн Анастас Герджиков и председателят на ИДЕС Бойко Костов, които споделиха своя прочит на важността на подобни събития. Ректорът заяви, че Стопанският факултет е един от най-активните през последните години. Той е помогнал за това да се сключат няколко важни партньорства и едно от най-активните ще се окаже това с Института на дипломираните експерт-счетоводители.

1_5 (1)

Деканът на Стопанския факултет доц. Атанас Георгиев посочи, че факултетът се гордее, че е част от Софийския университет – най-утвърденото и най-старото висше училище в България, и на второ място, че е активната връзка между науката, висшето образование, бизнеса и институциите, без които това, което се случва в Университета не би имало значение за обществото като цяло. По думите на доц. Георгиев през последните години Стопанския факултет се е утвърдил като водеща институция в обучението по счетоводство и одит.

Втората част на събитието беше изцяло посветена на представянето на книгата за ИДЕС, в лицето на рецензентите проф. д.н. Пенчо Пенчев и доц. д-р Антон Свраков, и на авторския колектив – чл.-кор.проф.дин Иван Русев, проф.д-р Стоян Стоянов и доц. д-р Камелия Савова – Симеонова. Важен гост на форума беше Димитър Добрев, внукът на проф. Димитър Добрев, благодарение на когото ИДЕС получава достъп до множество материали, послужили за основа на книгата за Института.

1_111 (1)

Двете организации се съгласиха, че това е само първото събитие, част от съвместната дейност за подобряване на учебната среда и подпомагане кариерното ориентиране и мотивиране на студентите от Стопанския факултет.

Повече информация за събитието можете да откриете на сайта на Софийски университет.