Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Инициативи с бизнеса / „За водата в бъдеще време” – среща дискусия с представители на „Софийска вода”

   

27.03.2023

 

Нa 24 март се проведе лекция дискусия на тема „За водата в бъдеще време – нови технологии, умно управление, добри практики и опазване на природните ресурси”, в която се включиха представители от „Софийска вода” част от Веолия. Лекцията беше по повод Световния деня на водата 22 март и проведената Световна конференция на ООН за водата от 22.03 до 24.03. 2023. Това е първата конференция в последните 50 години, в която световни лидери и различни заинтересовани страни се събират, за да изготвят „програма 2023 за действия, свързани с водата”.

Повод за настоящата среща е и направеното от „Софийска вода” дарение на филтрираща машина за вода, която ще се ползва за нуждите на студентите и гостите на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. С дарението магистрите от програма „Отговорно и устойчиво управление” успешно завършват своя учебен проект „Чешмичка“, а използването на пластмаса на територията на учебния кампус ще бъде ограничено.

IMG20230324162546-min

На събитието присъстваха деканът на Стопански факултет доц. д-р Атанас Георгиев; доц. д-р Марина Стефанова, мениджър ESG Lab и ръководител на МП „Отговорно и устойчиво управление”; Оля Пенева, мениджър ESG Help Desk; Любомир Филипов, директор „Стратегически партньорства и проекти”; Веселин Димитров; зам.-директор „Отвеждане и пречистване на отпадъчните води”; Владимир Гълъбов, старши мениджър „Комуникации”; както и Ивайло Чипев, мениджър „Бизнес развитие”, студенти от Стопанския факултет и гости.

Г-н Доминик Гател вицепрезидент „Връзки с обществеността“ във „Веолия“ се включи от Водната конференция и сподели някои от основните предизвикателства във водния сектор – 2 млрд. души по света без достъп до питейна вода; рисковете за енергийната сигурност свързани с недостига на вода; връзката между климатични промени и замърсяването на водите. Г-н Гател акцентира, че част от решенията са свързани с ефективно управление на водните ресурси на глобално и местно ниво, иновациите и технологични решения и активно участие на частния сектор. „Веолия“от своя страна е предпиела подход за „многоаспектна ефективност“, който включва устойчиво развитие, социално развитие и ефективно управление на околната среда. Г-н Гател заключи, че пред всяко поколение има различни предизвикателства, но изводите от конференцията показват, че „допускането, че можем да следваме утъпканите пътища, че имаме вода от цяла вечност и това няма да се промени…това не е реалността“.

Деканът на Стопанския факултет доц. д-р Атанас Георгиев приветства всички присъстващи и благодари на „Софийска вода” част от Веолия за партньорството и подкрепата, които стартират през 2003 г. и имат 20-годишна история на съвместна дейност. Доц. Георгиев сподели, че тенденциите във водния сектор водят до развитието на нови икономически модели и нуждата от специалисти икономисти, които да посрещнат нуждите на водната икономика. „Поставили сме си за цел скоро да отворим и първата магистърска програма, посветена на управлението на водния сектор“, допълни доц. д-р Марина Стефанова.

Любомир Филипов представи някои предизвикателства при регулиране и управление на ВиК услугите в България и за самото дружеството, както и някои иновативни решения: пречиствателна станция, произвеждаща електричество; технологично измерване на качеството вода; намаляване на загуби на вода и пречистване на вода за напояване. В заключение г-н Филипов акцентира, че дружеството е със силен фокус върху планетата и околната среда или както той самият сподели: „екологична трансформация е нашата цел“.

Веселин Димитров представи принципите на кръговата икономика използвани в пречиствателната станция в Кубратово, което за дружество е „ключ към пълна енергийна независимост “. Г-н Димитров разказа и за технологичното решение „Hubgrade“, което позволява за интегрираното управление на системите на целия воден цикъл на града, дигитализация на процесите и ползите за клиентите. Дигиталното решение бе представено чрез включването във виртуален „мост“ с пречиствателната станция в Бистрица и контролния център в София.

Ивайло Чипев, който е завършил Стопанския факултет разказа за кариерните възможности в дружеството за студенти от икономическите и финансови дисциплини. Той сподели, че част от глобалните проблеми могат да бъдат решени чрез синергия или общи усилия за иновации, политики и устойчивост. Владимир Гълъбов заключи, че „Софийска вода“ част от Веолия е дружество, което управлява устойчиво ресурсите си, стреми се към намаляване на въглеродния отпечатък, но и е първокласен доставчик на услуги и предпочитан партньор в обществото.

viber_image_2023-03-26_19-34-29-140