Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / FEBA TV - видео новини / Видео-новини и медийни участия / Проф. д-р Стефан Петранов от Стопанския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ с коментар за ползите от инвестирането в ДЦК

   

17.03.2023

 

В сайта на вестник „24 часа” проф д-р Стефан Петранов, преподавател в Стопански факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, коментира ползите от инвестирането в държавни ценни книжа (ДЦК).

IMAGE_14003551_40_0

В статията проф. Петранов заявява:

„…поощрете хората да влагат в ДЦК - печелят и спестителите, и държавата. Ще получат по-висока доходност, а и ще инвестират в страната си.

Освен другите събития 2022 г. донесе и съществена промяна на конюнктурата на международните капиталови пазари. Високата инфлация предизвика промяна на паричната политика към повишаване на лихвите и това автоматично повиши, най-общо казано, цената на заемите. В резултат всички заемополучатели ще изпитат затруднения, в това число и българската държава.

Българският бюджет е на дефицит в последните години, поради което част от бюджетните разходи се финансират от капиталовите пазари, чрез емитиране на държавни ценни книжа (ДЦК) – т.е. държавата взема заеми. Доходността за инвеститорите по тези заеми (по същество лихвата, която държавата трябва да изплаща за заема) дълго време беше относително ниска и държавата се финансираше, заплащайки годишна лихва около и дори под 1%.

Но това хубаво (за българската държава) време приключи. От втората половина на 2022 г. изискваната от инвеститорите доходност се повиши и проведените от Министерството на финансите аукциони за продажба на ДЦК на вътрешния пазар показаха, че държавата може да се финансира вече при много по-различни нива на лихва – между 4,01% и 5,65% за облигации, които падежират съответно след десет и половина години и пет и половина години. Нещо повече, тези нива на лихвите са получени при непълна реализация на 3 от последните 4 аукциона. Това означава, че част от заявките за покупки на държавни ценни книжа са били при условия, изискващи дори по-висока доходност за инвеститорите, и поради това Министерството на финансите не е мобилизирало изцяло финансовия ресурс, който е бил планиран.

Нека сега погледнем малко напред. След изборите на 2 април предстои приемане на нов бюджет за 2023 г., но ако се съди по изпълнението на бюджета за 2022 г., той ще бъде с дефицит не по-малко от 6 млрд. лв. Средносрочната бюджетна прогноза до 2025 г. предстои да се актуализира, но отсега е ясно, че бюджетът ще продължи да е на дефицит и за следващите години. В същото време тенденцията за момента е лихвите да се покачват и вероятно ще останат сравнително високи в този тригодишен период. Тези обстоятелства дават основание за тревога относно големите плащания, които страната ще трябва да направи за обслужването на новите дългове.

Може ли да се направи нещо по въпроса? Може ли да се противодейства в някаква степен на описаната тенденция на влошаване на пазарната среда за финансиране на публичните разходи в България? Отговорът е ДА, може и трябва да се даде по-добър достъп и да се стимулира широката публика да купува ДЦК на вътрешния пазар.“

Пълният текст на статията можете да откриете тук.