Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по науки за образованието и изкуствата - архив конкурси / Конкурс за „професор“ по 1.3. Педагогика на обучението по …(Методика на обучението по технологии и предприемачество в началните класове), обявен в ДВ, бр. 48,28.06.2022 г.