Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Фондът на фондовете ще води нова дисциплина „Европейски фондове и финансови инструменти“ в Стопанския факултет

   

19.09.2022

 

Фондът на фондовете и Софийският университет, с помощта на Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране (BVCA) и други партньори, ще въведат младите предприемачи в света на финансовите инструменти със средства от Европейския съюз. Това ще стане възможно чрез новата дисциплина „Европейски фондове и финансови инструменти“, включена в програмата за трети курс, първи семестър на учебната 2022/2023 година.

Учебната дисциплина е избираема и в нея могат да участват студентите от Стопанския факултет в бакалавърски програми: „Икономика и финанси“ (английска и френска програма), „Стопанско управление“ (английска, немска и френска програма) и „Бизнес администрация“ (английска, немска и френска програма).

3-Article-Fb-LinkedIn-EUFUnding-FMFIB-FEBA-02

Лекциите ще се водят от професионалисти от частния и от публичния сектор, които и в момента управляват дялови и дългови инвестиции в предприятия в нашия регион. Мениджъри от Фонда на фондовете и партньори от фондове за рисково финансиране, BVCA, банки, министерства и Инвестиционния комитет на InvestEU към Европейската комисия, ще споделят опита си и възможностите, предоставяни от този милиарден сектор на финансовата индустрия. Дисциплината ще е разбираема, интерактивна, базирана на игрови модели, казуси и най-вече на дискусии.

Предметът покрива следните по-големи теми: Европейски фондове и програми; Правна и институционална рамка на европейското финансиране; Финансови инструменти, съфинансирани от ЕС; Финансови посредници; Дялови инвестиции; Създаване и финансиране на стартъпи; Прилагани пазарни механизми във финансирането за развитие и техния контрол; Финансови инструменти на ниво ЕС; Устойчиво финансиране и др.

Дисциплината е продължение на партньорството между Фонда на фондовете и Софийския университет, което започна с подписания през април Меморандум за сътрудничество. Усилията на двете институции да помогнат на всички, желаещи да променят средата около тях чрез предприемачество и инвестиции започнаха с „Национален конкурс за най-добър младежки стартъп на 2022 г.“ през пролетта. Всички, които се включиха в инициативата научиха повече как се финансира стартиращо предприятие, как се подготвяш за привличане на инвеститори и действително представиха идеите си пред рискови инвеститори. Студентите от Стопанския факултет, записали се за обучение в новата избираема дисциплина, ще имат възможност и за подготовка за участие във второто издание на конкурса през 2023 г.

Ръководител на дисциплината „Европейски фондове и финансови инструменти“ ще бъде д-р Дочка Василева – и.д. директор „Проектна информация и финансиране“ във Фонд на фондовете. Студентите от Стопанския факултет, които проявяват интерес, могат да потърсят повече информация на тел. 0877834646, както и на имейл: d.vassileva@fmfib.bg