Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Стопански факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по ПН 3.8. Икономика (Приложение на изчислителните методи във финансите и икономиката (финансови кризи и финтех)), обявен в ДВ, бр. 30 от 15.04.2022 г.

   

Кандидат: ас. д-р Деян Василев Радев

 

Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по ПН 3.8. Икономика (Приложение на изчислителните методи във финансите и икономиката (финансови кризи и финтех)), обявен в ДВ, бр. 30 от 15.04.2022 г.

 

Кандидат: ас. д-р Деян Василев Радев

Председател: проф. д-р Мария Петрова Видолова

 

Материали:

 

Рецензии:

 

Становища: