Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Стопански факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ по ПН 3.8. Икономика (Микроикономика, макроикономика и международна икономика на български и френски език), обявен в ДВ, бр. 30 от 15.04.2022 г.

   

Кандидат: доц. д-р Ваня Петрова Иванова

 

Конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ по ПН 3.8. Икономика (Микроикономика, макроикономика и международна икономика на български и френски език), обявен в ДВ, бр. 30 от 15.04.2022 г.

Кандидат: доц. д-р Ваня Петрова Иванова

 

Председател: доц. д-р Димитър Георгиев Златинов

 

Материали:

 

Рецензии:

 

Становища: