Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Нова МП в Стопански факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – „Иновации и дигитална трансформация на агробизнеса“

   

07.07.2022

 

Агробизнесът днес е изправен пред сериозни предизвикателства, но наред с това има шанса да се възползва от невероятни възможности в резултат от развитието технологиите, новите европейски и национални приоритети, и преструктурирането на агро-хранителните вериги на глобално и регионално равнище.

kkkkkkkkk

В този контекст магистърската програма „Иновации и дигитална трансформация на агробизнеса“ към Стопански факултет на Софийски университет има амбицията да обедини знание, експертиза и ноу-хау в подготовката на висококвалифицирани специалисти.

За да стане това възможно, представители на науката, бизнеса и неправителствения сектор обединяват усилията си в дисциплини като европейски и национални политики, предприемачество и иновации, дигитална трансформация, стандарти и регулации, закрила на интелектуална собственост, инвестиции и финансиране – пречупени през призмата на агробизнеса, както и агро-хранителни системи и вериги, биологично земеделие, селски и аграрен туризъм и други.

Сред основните партньори на магистърската програма са:

Обучението включва два семестъра, в рамките на които учебните занятия в зала се комбинират с изнесени посещения в реална бизнес среда.

Повече за магистърската програма и възможностите за записване можете да намерите на страницата на програмата.