Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Проведе се обучение по „Топ инструменти за управление на бизнеса“ за магистри

   

09.03.2022

 

На 26 и 27 февруари, в рамките на обучението по „Топ инструменти за управление на бизнеса“ (за магистри), студентите имаха възможност да се срещнат със стойностни гост-лектори – професионалисти в своята област. Те споделиха експертиза и опит и отговориха на многобройни въпроси.

Lecture prof Davidkov March 6 BG

Лектори по време на обучението бяха:

  • Д-р Борис Борчев (Технологика, завеждащ направление бизнес клиенти) запозна студентите с еволюцията на водещи управленски парадигми и инструменти и съвременния етап в тяхното приложение – например автоматизирането на процеси чрез софтуерни роботи. Акцент в неговата лекция бяха работните процеси в контекста на цялостната архитектура на бизнеса, данните, приложенията и технологиите.
  • Г-жа Ирина Янчовска – Проектен мениджър в IT сектора – насочи вниманието към Гъвкави(те) методологии за управление (Agile Management). Систематичното представяне на идеите за гъвкаво управление (Agile Manifesto) и на конкретни методологии (Kanban, SCRUM) беше изключително полезно и предизвика подчертан интерес.
  • Г-н Иван Пантелеев – партньор и Account Director в Агенцията по интегрирани дигитални маркетингови услуги “Xplora BG” представи своя опит в управлението на процесите в Агенцията; комуникацията с клиентите; едновременното управление на голям брой проекти. Създаването на подходящ „ритъм на организационните формати“ е изключително важно за структурирането на работата, изясняването на задачите, мотивацията на служителите, контрола върху изпълнението.
  • В своята лекция г-жа Ани Филипова – професионалист със забележителен опит в банковата сфера (вкл. Главен оперативен директор на Ситибанк Азия в направление Treasury & Trade solutions) насочи вниманието към три основни сфери: трансформацията в банковата система; как се променя фирмената култура; кои са професиите, за които се набират най-много хора. В момента г-жа Ани Филипова е в творчески отпуск и развива система от полезни проекти (като инвеститор; гост лектор; женско предприемачество и др.).

 

Ирина Янчовска, Борис Борчев и Иван Пантелеев са възпитаници на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, с които се гордеем. Г-жа Ани Филипова е възпитаник на Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

 

Из отзиви на студентите:

„… бих искала да изразя възхищението си към Вас и гост-лекторите за начина, по който се стремите да ни бъде интересно и истински полезно“