Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / SCHOLARNET: Възможности за финансиране на млади учени, докторанти, пост-докторанти и хабилитирани преподаватели

   

21.02.2022

 

В рамките на проект SCHOLARNET, Стопанският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ продължава инициативата за подкрепа на млади учени, докторанти и пост-докторанти (с предимство), както и на хабилитирани преподаватели от Стопанския факултет, за:

  • осъществяване на публикационна дейност (подкрепа до 390 EUR за публикация с отворен достъп);
  • участие в конференции (до 1100 EUR/кандидат/конференция при последваща публикация с отворен достъп);
  • мобилност (подробности в тази публикация)

 

Вижте повече за възможностите за финансиране и необходимите формуляри за участие.

SCHOLARNET

 

SCHOLARNET е двугодишен проект, който се реализира с финансова подкрепа от програмата „Европейски научни мрежи“ на Министерството на образованието и науката и в партньорство с Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines и Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg и има за цел да повиши изследователският капацитет и видимостта на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ в международен обхват.

За подкрепа могат да кандидатстват студенти, докторанти и преподаватели в Стопанския факултет.

В случаите, в които кандидатите са на основен трудов договор в друга организация, първата афилиация при публикацията трябва да бъде на Стопанския факултет.

 

Кандидатурите се разглеждат регулярно (поне 1 път месечно) по реда на постъпване.