Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Кариерен форум 6.0 / PALFINGER GLOBAL BUSINESS SERVICES/ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД

   

 

Здравейте! За нас е удоволствие да сме част от виртуалния кариерен форум на Стопанския факултет. Ако сте на вълна нова работна перспектива и последваща професионална стъпка, Новият Глобален бизнес център на „Палфингер“ е тук и ви очаква. Ще се радваме да ви разкажем повече и сме безкрайно щастливи всеки път, когато към нас се присъедини поредният мотивиран, мислещ и готов за предизвикателства професионалист!

pk 30002_title

„ПАЛФИНГЕР” е австрийска компания с дългогодишен опит и традиции, която се е превърнала в лидер в производството на автокранове и подемно-транспортни системи. В България компанията оперира от повече от 20 години, като в момента за нея работят над 1400 души в Тенево и Червен Бряг. Горди сме, че в началото на 2021 г. в София отвoри врати и Новият Глобален бизнес център /GBS/ на „Палфингер“. Мисията на центъра е свързана с предоставяне на експертност и високо качество на услуги в сферата на Финанси и счетоводство, SAP консултации, Инженерна и развойна дейност, База данни, Човешки ресурси, ИТ, Процес на доставки и др. Задължителен за нас е стремежът за създаване на приятна работна атмосфера, уважение, усъвършенстване на процеси и постоянно учене. Възможностите за развитие са безброй, в среда, в която осигуряваме услуги на колегите си в цяла Европа и други части на света.

Интернет страница на компанията: www.palfinger.com

Портал за обяви за работа и стаж в компанията: https://www.jobs.bg/company/297331

 

 

Виртуален щанд 1: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDFjYmMyY2MtNWYxMi00MWE3LThhODktMjc5YWE0OWQxZDEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226769af3e-92cd-439b-9059-74c409b76204%22%2c%22Oid%22%3a%220257e1c2-9568-489c-acab-8b881f527502%22%7d

Лице, представляващо компанията: Васил Василев - HR Manager, v.vasilev@palfinger.com, +359 885 885 234

 

 

Виртуален щанд 2: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjA5MDczNWUtYWEyZi00ZjI3LWJmNGUtNzRjOWI0MmE1MTAx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226769af3e-92cd-439b-9059-74c409b76204%22%2c%22Oid%22%3a%220257e1c2-9568-489c-acab-8b881f527502%22%7d

Лице, представляващо компанията: Станислава Шумарова, stanislava.shumarova@cteam.bg, +359 889 665 355

 

 

Данни за връзка с представител на компанията: Васил Василев - HR Manager, v.vasilev@palfinger.com, +359 885 885 234