Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Кариерен форум 6.0 / Ernst & Young Bulgaria EOOD/Ърнст и Янг България ЕООД

   

 

Скъпи студенти и посетители на 6-тото издание на кариерен форум на Стопански факултет на СУ, здравейте. Благодарим ви, че сте тук. Ще се радваме да се запознаем и да имаме възможността да ви разкажем лично за Ърнст и Янг България, за професионалните възможностите в компанията, за ценностите ни и защо екипът е най-важен за нас. Заповядайте, очакваме ви!

Banner_600x330

EY (Ernst & Young) е световен лидер в сферата на одита, данъчните и финансови консултации и сделки. Компанията предоставя също така счетоводни и ТРЗ услуги, както и такива в областта на HR администрирането. EY присъства на българския пазар от 1992 г. Екипът на компанията наброява повече от 320 професионалисти. EY България заема водеща позиция на българския пазар, а също ръководи практиката на компанията в Северна Македония, Албания и Косово.

Интернет страница на компанията: https://www.ey.com/bg_bg

Портал за обяви за работа и стаж в компанията: https://eygbl.referrals.selectminds.com/experienced-opportunities/jobs/search/108921563

 

Виртуален щанд 1: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2FiMjM4ZDgtZjhkYS00M2M4LTkzYmMtNTAxZTZhYzU4ZjIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225b973f99-77df-4beb-b27d-aa0c70b8482c%22%2c%22Oid%22%3a%22b72f1c53-4870-49e8-8032-fe50a42c8be6%22%7d

Лице, представляващо компанията: Ивона Найденова, ivona.naydenova@bg.ey.com, 0884533366

 

Виртуален щанд 2: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDQxODE2OWQtYTI0NC00MjFmLTkzYjctOWZkNmYwNWQxNzkz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225b973f99-77df-4beb-b27d-aa0c70b8482c%22%2c%22Oid%22%3a%22b72f1c53-4870-49e8-8032-fe50a42c8be6%22%7d

Лице, представляващо компанията: Пламена Петкова, plamena.m.petkova@bg.ey.com, 0883375775

 

Данни за връзка с представител на компанията: Ивона Найденова, ivona.naydenova@bg.ey.com, 0884533366