Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / За кандидат-студентите - актуално

   

Препоръчваме да се запознаете подробно с Правилника за приемане на студенти в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за учебната 2024/2025 г. В него са описани всички възможности и частни случаи.

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2024/25 >>>

 

КОИ СМЕ НИЕ?

Философски факултет към СУ „Св. Климент Охридски“ е един от центровете на българската хуманитарна наука още от основаването на Софийския университет “Св. Климент Охридски” през 1888. Факултетът винаги се е отличавал с високо образователно равнище, ярка академична свобода и смел граждански ангажимент. В днешни дни факултетът съчетава фундаментални хуманитарни и обществени науки като Философия (от 1888), Психология (1972), Социология (1976), Политология (1986) и нововъзникналите и бързо развиващи се специалности Културология (1992), Библиотечно-информационни науки (1993), Публична администрация (1997), Европеистика (1998), Публични информационни системи (2018) и Философия на английски език (2018). Във факултета преподават над 220 висококвалифицирани преподаватели и се обучават повече от 3000 студенти в трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор.