Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2022 / Балообразуване / Философски факултет / Философия (на английски език)

   

 

Форма на обучение: Редовна

 

кандидатстудентски изпити/държавни зрелостни изпити   Оценки от дипломата за средно образование3
С коефициент 2:
1. ДЗИ по философия (до уч. 2020/2021 г. „Философски цикъл“)
2. Изпит по английски език
3. ДЗИ по английски език
4. Изпит по немски език
5. ДЗИ по немски език
6. Изпит по френски език
7. ДЗИ по френски език
8. Изпит по испански език
9. ДЗИ по испански език
10. Изпит по италиански език
11. ДЗИ по италиански език
12. Изпит по математика
13. ДЗИ по математика

 

 

 

+

 

 

 

Английски език

 

 

 

+

 

Философия
Обществознание
Логика и психология
Етика и право
Свят и личност
История
Български език и литература

Забележка:
1. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван във втори гимназиален етап като профилиращ учебен предмет.

1.1. ДЗИ1 по български език и литература е оценката от задължителния държавен зрелостен изпит по този учебен предмет.

2. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван в общообразователната подготовка.
3. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.