Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Новини от магистърска програма "Енергийни пазари и услуги" / Дипломантите от Катедра „Икономика и управление по отрасли“ успешно защитиха магистърски тези

   

26.11.2020

 

На 26 ноември 2020 г. дипломантите от Катедра „Икономика и управление по отрасли“ на Стопанския факултет завършиха успешно обучението си със защити на дипломни работи пред държавна изпитна комисия в онлайн платформата Teams.

picture-gallery

Успешно-защитилите дипломанти от катедрата са от магистърските програми „Енергийни пазари и услуги“ и предишната енергийна програма в катедрата – „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги“:

  • Емануил Аргилашки с тема „Приоритетни политики при борбата с енергийната бедност – важно условие за постигане на устойчиво развитие в България” и научен ръководител д-р Таско Ерменков
  • Кристина Любомирова Лазарова с тема „Гражданските енергийни общности като инструмент за овластяване на уязвимите потребители в България“ и научен ръководител гл.ас. д-р Теодора Пенева
  • Венелин Тодоров с тема „Възможности за подобряване на финансовото състояние и резултатите от дейността на ТЕЦ „Марица Изток 2“ ЕАД“ и научен ръководител доц. д-р Атанас Георгиев
  • Диана Паунова-Галева с тема „Изследване на европейски модели за финансиране и подкрепа на използването на ВЕИ сред уязвими групи. Реализацията им в България- предимства и недостатъци” и научен ръководител ас. Мария Трифонова
  • Алексей Минев с тема „Състояние и стратегически перспективи на сoларното производство на електроенергия в България” и научен ръководител д-р Петър Ташев
  • Любомира Ганчева с тема „Възможности за осигуряване на достъпна цена и сигурност на доставките на природен газ в България след ангажиментите на ООО „Газпром экспорт“ към Европейската комисия” и научен ръководител доц. д-р Атанас Георгиев
  • Боряна Найденова с тема „Предпроектно проучване за изграждане и експлоатация на инфраструктура за зареждане на електромобили в България доц. д-р Атанас Георгиев
  • Велизар Пачеджиев с тема „Маркетингови инструменти за маркетиране на фотоволтаични системи за жилищни сгради” и научен ръководител ас. Мария Трифонова
  • Зорница Чобанова с тема „Разходи и ползи при внедряването на алтернативни енергийни източници за развитие на енергийни общности с участието на базов индустриален потребител” и научен ръководител доц. д-р Атанас Георгиев
  • Самуил Кръстев с тема „Внедряване на електрически автомобили в таксиметрова компания за постигане на енергийна ефективност” и научен ръководител ас. Васил Караиванов