Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по славянски филологии / Руска филология / Квалификационна характеристика

   

В специалността Руска филология се подготвят филолози русисти, които могат да работят като учители по руски език и литература, преподаватели във висши училища, кореспонденти, преводачи, научни работници, екскурзоводи, възпитатели, секретари в сферата на административното обслужване и др.

Обучението е двустепенно. След осмия семестър се придобива бакалавърска степен чрез полагане на държавен изпит, а след десетия - магистърска степен с направления:

• ЕЗИКОЗНАНИЕ
• ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ

Получаването на учителска правоспособност е предвидено в рамките на бакалавърската степен, без да е задължително, тъй като професионалната квалификация включва три направления:

• УЧИТЕЛ ПО РУСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
• ПРЕВОДАЧ С РУСКИ ЕЗИК
• РУСКИ ЕЗИК В ДЕЛОВАТА СФЕРА