Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Допълнителен прием на докторанти през учебната 2023/2024 година

   

Български граждани и граждани на Европейския съюз и на ЕИП

 

Шифър Научна специалност Докторска програма (URL конспект) Образователна и научна степен "доктор" (брой)
редовна задочна
1 1.3 Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по физика 1 1
2 4.1 Физически науки Астрономия и астрофизика 2  
3 4.1 Физически науки Физика на атомите и молекулите 4
4 4.1 Физически науки Теоретична и математическа физика 1  
5 4.1 Физически науки Радиофизика и физическа електроника 2  
6 4.1 Физически науки Радиофизика и физическа електроника (с обучение на английски език) 1  
7 4.1 Физически науки Физика на плазмата и газовия разряд 1  
8 4.1 Физически науки Физика на плазмата и газовия разряд (с обучение на английски език) 1  
9 4.1 Физически науки Физика на вълновите процеси (вкл. нелинейна оптика и квантова електроника) 2  
10 4.1 Физически науки Ядрена физика 2
11 4.1 Физически науки Физика на елементарните частици и високите енергии 2  
12 4.1 Физически науки Биофизика 1  
      ОБЩО 20 1