Начало / Студенти / Административно обслужване / Правила за отпускане на награди и помощи на учащите се в СУ

   

 

 

 

Документите за помощи се подават на тримесечие по електронен път на адрес:
delovodstvo@uni-sofia.bg в следните срокове:

 

1. от 30 октомври до 10 ноември 2023 г.

2. от 02 януари до 12 януари 2024 г.

3. от 18 март до 29 март 2024 г.

4. от 27 май до 07 юни 2024 г.

 

Заявление за отпускане на финансова помощ