Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Асоциирани преподаватели / ас. Десислава Петкова

   

 

ас. Десислава Петкова

От началото на 2022 г. Десислава Петкова е докторант в програма „Финанси, финансов анализ и финансов мениджмънт“ към катедра „Финанси и счетоводство“ на Стопанския факултет. Тя има магистърска степен по Финансов мениджмънт от Университета в Бордо, Франция и СУ „Св. Климент Охридски“, както и бакалавърска степен по „Стопанско управление“ на френски език от Университета в Лил, Франция и СУ „Св. Климент Охридски”.

От 2019 г. е асистент по финанси към катедра „Финанси и счетоводство“, като води упражнения и лекции по следните дисциплини:

  • Финансов анализ на фирмата (упражнения, магистри)
  • Корпоративни финанси на английски и френски език (упражнения, бакалаври)
  • Публични финанси на френски език (упражнения, бакалаври)
  • Въведение в личните финанси на английски език (упражнения, бакалаври)
  • Въведение в счетоводния анализ на френски език (лекции, бакалаври)
  • Основи на управлението на разходите на френски език (лекции, бакалаври)

 

Работила е върху публикации на тема:

  • “Detection of financial statement manipulation using the Beneish M-score: the case of companies recently charged by SEC.”
  • “Sustainable finance and performance: Do firms implementing ESG parameters have better financial performance?”
  • “The role of the financial analyst in the context of sustainable finance.”