Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Новини от магистърска програма "Енергийни пазари и услуги" / В Стопанския факултет се проведе Втора лятна школа „Мениджмънт в енергетиката“

   

15.09.2019

 

На 11, 12 и 13 септември в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе Втора лятна школа „Мениджмънт в енергетиката“ – съвместен сертификационен курс на списание „Ютилитис“ и Центъра за образователни услуги към Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

 

10 – Копие

 

Лятната школа се проведе със съдействието на:

 

02 – Копие

 

В обучението се включиха 24 участници – представители на енергийни компании, индустриални предприятия, доставчици на енергийни услуги, както и докторанти и студенти.

 

В програмата на обучението с лекции се включиха:

 • Анжела Тонева, Член на УС, Енерго-Про Варна
 • доц. д-р Атанас Георгиев, СУ „Св. Климент Охридски“
 • Боян Рашев, управляващ партньор, denkstatt България
 • Димитър Стоянов, Координатор на „Платформа за образование и иновации в енергийната киберсигурност“
 • д-р Джейеш Пармър, Baringa (UK)
 • Иван Цанков, Изпълнителен директор на Ей И Ес България
 • Камелия Славейкова, изпълнителен директор на Shell за България
 • Красимир Живачки, Изпълнителен секретар, Асоциация на търговците на електроенергия в България (АТЕБ)
 • Светослав Иванов, Изпълнителен директор, Овергаз Мрежи АД
 • д-р инж. Стефан Апостолов, Консултант; Член на УС, ИКЕМ
 • Тони Петров, AI Архитект, GridMetrics

 

12 – Копие

 

Целта на лятната школа е да предостави на участниците от енергийния сектор качествено след-дипломно обучение, посредством актуална информация относно основите, практиката и развитията в контекста на съвременните предизвикателства пред мениджмънта в енергийния отрасъл.

 

В двата дни на обучението основните акценти на лекциите бяха:

 • Енергиен преход в България
 • Декарбонизация и/или чист въздух: Мечти и реалности в енергетиката
 • Енергийни компании и енергийни услуги
 • Предизвикателства пред киберсигурността в енергийния сектор
 • Електроенергиен пазар в България и Югоизточна Европа
 • Развитие на газовия пазар в България и региона
 • Промени в и около разпределителните мрежи и новите тенденции в управлението им
 • Какво е Machine Learning и какви са приложенията му в енергийния сектор
 • Регулиране на електроенергийни компании
 • Проектно финансиране в енергетиката

 

Част от посетилите школата се записаха и в магистърската програма „Енергийни пазари и услуги“ за обучение през 2019/2020 г. Магистратурата се предлага в 2-семестриална задочна форма за специалисти и неспециалисти за първи път тази година и надгражда опита от предишната програма, която имаше по-широк поглед върху ютилити услугите.